Toekomst van werk: belangrijke trends voor de arbeidsmarkt

Copyright: Frederik Beyens

Exact voorspellen hoe de toekomstige arbeidsmarkt er zal uitzien, dat kan niemand. Eén ding is wel zeker: de ontwikkelingen zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Ontdek in dit artikel een actueel overzicht van algemene en Antwerpse tendensen. Net als de meest recente cijfers over onze arbeidsmarkt. Inspiratie voor loopbaancentra, bedrijven én werkzoekenden. 

Wil je bijleren over de Antwerpse arbeidsmarkt van vandaag en morgen? Ontdek de online leermodule 

Algemene trends

Volgens de studie ‘BeTheChange’ van technologiefederatie Agoria zijn dit de algemene uitdagingen voor de arbeidsmarkt.

Tewerkstellingsgraad van specifieke groepen moet hoger

Het federaal regeerakkoord mikt op een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030. Dat betekent dat er 600.000 extra jobs moeten gecreëerd worden. Tussen 2016 en 2019 kwamen er alvast 220.000 extra jobs bij en dat zijn er veel meer dan verwacht. Maar bij vrouwen, jongeren, ouderen, laaggeschoolden, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking ligt de tewerkstellingsgraad veraf van de beoogde 80%. De uitdaging is dan ook om deze groepen over de hindernissen te tillen die ze vandaag ervaren bij het zoeken of houden van werk.

Vraag naar hoogopgeleiden stijgt

Geschat wordt dat de coronacrisis zal leiden tot een verlies van 110.000 banen in 2020-2021. De arbeidsmarkt zal hier in 2023 volledig van hersteld zijn. Voor corona was er al veel vraag naar hooggeschoolden, de crisis is hierbij alleen maar een versnellende factor geweest. De nood aan gekwalificeerde profielen en aan mensen met competenties om de digitale transformatie te realiseren zal alleen maar blijven stijgen. Zonder aangepast beleid zullen er in 2030 541.000 niet-ingevulde vacatures zijn.

Permanente vorming en duurzame productiviteitsgroei

We zullen mensen sterken moeten maken voor de arbeidsmarkt van de toekomst door permanente vorming aan te bieden. Permanente vorming is een voorwaarde en een garantie voor een relevante plek op onze arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de combinatie van ‘meer mensen aan de slag’ met ‘efficiënter werken’ voor een duurzame productiviteitsgroei. Dat betekent niet dat we harder moeten werken, maar dat we onze output verhogen door mens en technologie op een optimale manier te combineren.

Wat zeggen experts? 

Niemand weet hoe de toekomstige arbeidsmarkt er exact zal uitzien, maar in de online tool krijg je als loopbaanbegeleider alvast een overzicht van de belangrijkste tendensen. Laat je hier inspireren. 

Ans De Vos over duurzame loopbanen

Hoe verwerkt onze arbeidsmarkt de impact van de coronacrisis? Hoe kunnen we mensen duurzaam aan de slag houden? En wat maakt iemand een goede loopbaancoach? Arbeidsmarktexpert Ans De Vos over duurzame loopbanen.  

Johan Desseyn over competentieprognoses

Waarom zijn competentieprognoses zo belangrijk? Hoe kunnen ze ons helpen? Wat zijn 21st century skills?  Onderzoeker Johan Desseyn (Mpiris) over competentieprognoses.

Actuele trends op de Antwerpse arbeidsmarkt

Ken je werkzoekenden of klanten in Antwerpen die hun loopbaan een nieuw elan willen geven? Laat je inspireren door de meest recente cijfers over de Antwerpse arbeidsmarkt.

Ontvangen vacatures

VDAB ontving in mei 2022 3.604 vacatures voor stad Antwerpen, dit is 38,5% meer dan in mei 2021.

De vijf sectoren met het hoogst aantal vacatures zijn:

 • zakelijke dienstverlening
 • groot- en kleinhandel
 • onderwijs
 • maatschappelijke dienstverlening
 • transport, logistiek en post

De top 5 beroepen waarvoor VDAB in mei het hoogste aantal vacatures ontving waren:

 •             winkelmedewerker
 •             technicus communicatienetwerken
 •             administratief medewerker
 •             schoonmaker bij mensen thuis
 •             verpleegkundige
 •            leerkracht kleuter- of lager onderwijs (bron: ARVASTAT – VDAB)

Openstaande vacatures

Het aantal openstaande vacatures voor stad Antwerpen was eind mei 2022 7.460, dat is een stijging van 49,5% tegenover mei 2021.

De vijf sectoren met het hoogst aantal openstaande vacatures zijn:

 • •            zakelijke dienstverlening
 • •            groot- en kleinhandel
 • •            onderwijs
 • •            transport, logistiek en post
 • •            maatschappelijke dienstverlening

De top 5 beroepen met de meeste openstaande vacatures waren:

 • •            schoonmaker bij mensen thuis
 • •            verpleegkundige
 • •            leerkracht kleuter- of lager onderwijs
 • •            winkelmedewerker
 • •            bewakingsagent (bron: ARVASTAT – VDAB).

Wil je meer weten over deze cijfers? Contacteer: work@antwerpen.be

Sectoren: 
Deel deze pagina: