Twee projecten van stad Antwerpen winnen Prijs Wivina Demeester 2014

Op vrijdag 27 februari 2015 zijn in het Atelier Bouwmeester te Brussel de laureaten bekendgemaakt van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2014. 

Ook de stad Antwerpen viel in de prijzen: met Jeugdcultuurcentrum Het Bos op het Eilandje en met het stadsvernieuwingsproject IGLO op Linkeroever (een project van de stad samen met Zorgbedrijf Antwerpen en Lerende Stad Antwerpen). De winnende projecten tonen aan hoe een publiek opdrachtgever op een doordachte manier kan omgaan met complexe processen, en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit. 

Jeugdcultuurzone ‘Het Bos’

De stad Antwerpen heeft de ambitie om uit te groeien tot een jongerenmetropool. Met de verbouwing van een stadsmagazijn tot jeugdcultuurzone ‘Het Bos’ krijgen Antwerpse jongeren ruimte om te groeien. De jeugdcultuurzone aan de Ankerrui is een plek waar jongeren met alle vormen van cultuur kunnen experimenteren. Het project vervult ook een sociale rol door een impuls te geven aan de zone Eilandje.
 
’Het Bos’ is het resultaat van een zeer nauwe samenwerking tussen de stad Antwerpen, die faciliterend optrad, en partner Scheld’Apen vzw, die mee het programma van eisen formuleerde. De combinatie van zelfbouw en vakmanschap (en een beperkt budget) levert een interessante architectuur op. De graad van afwerking is verschillend naargelang de functies binnen het gebouw. 
 
Uit de pool voor jonge ontwerpers van de stad Antwerpen werd het architectenbureau BEL Architecten aangesteld om een studie op te maken voor de verbouwing van het stadsmagazijn tot jeugdcentrum. 
 
De jury loofde de interessante frictie die ontstaan is tussen gebruiker en kwaliteitsvolle maar low-profile-architectuur, tussen activiteiten en materiaalgebruik. ‘Het Bos’ belichaamt het belang van architectuur als strategische keuze.

Intergenerationeel Project Linkeroever (IGLO)

Ook het Intergenerationeel Project Linkeroever (IGLO) van de stad Antwerpen, samen met Zorgbedrijf Antwerpen en Lerende Stad Antwerpen, is een laureaat. 
 
Het project IGLO in de wijk Europark heeft als doel de sociale samenhang tussen de verschillende daar aanwezige generaties en culturen te bevorderen. Dit gebeurt via een nieuwe infrastructuur van de openbare ruimte die gericht is op wonen, zorg, cultuur, maatschappelijke ontplooiing, sport, onderwijs en opvang. 
 
Het project IGLO getuigt van een sterke regie. Verschillende stadsdiensten stemden hun plannen op elkaar af. Er was ook een intensieve participatie in alle fases van het project, zowel tussen de delen van de groep stad Antwerpen onderling als tussen stad en bewoners.
 
Aangesteld via een Open Oproep zorgde ingenieursbureau Technum voor het masterplan en de inrichting van de openbare ruimte. Het bureau was ook betrokken bij de architectuur-opdrachten. De ontwerpers van de verschillende bouwprojecten (architecten De Vylder Vinck Taillieu, De Smet Vermeulen architecten, Tom Thys architecten) hadden een sterke inbreng in het masterplan, zodat alle bouwprogramma’s vanaf het begin doorgedacht waren en in het masterplan verankerd zaten. 
 
De jury draagt het project IGLO Intergenerationeel Project Linkeroever voor als laureaat in de categorie ‘Architectuur’ omwille van het zeer complexe maar consequente proces, vanaf het formuleren van de intenties tot en met een zeer geslaagd architecturaal resultaat van alle projecten afzonderlijk die interessant op elkaar inspelen.

Prijs Wivina Demeester – een nieuwe naam voor een vaste waarde

Het Team Vlaams Bouwmeester reikt al sinds 2003 een prijs uit aan publieke en semipublieke bouwheren die door hun aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De ‘Prijs Bouwheer’, zoals de onderscheiding aanvankelijk heette, wilde vooral een ambitieus stedenbouwkundig en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen en de aandacht richten op de bouwheer en het voorbeeldige traject dat die heeft doorlopen. Voor deze achtste editie kreeg de prijs een nieuwe naam als eerbetoon aan de eerste voogdijminister en initiatiefnemer van het Vlaams Bouwmeesterschap. 

Deel deze pagina: