Antwerpen organiseerde tweede blockchain inspiratiesessie

Antwerpen organiseerde woensdag 28 juni een tweede blockchain inspiratiesessie. Hier werden 4 cases voorgesteld die de mogelijkheden van blockchain verkennen. 

Ook werd de start van de ‘Blockchain Coalition’ aangekondigd: een samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus rond de vereenvoudiging van overheidsprocessen. Ten slotte werden de 3 winnende concepten van de eerste ‘Blockchain for Antwerp’ wedstrijd voorgesteld. De aanwezigen stemden ter plekke wie de eerste, tweede en derde plaats kreeg. iCapps kwam als laureaat uit de bus met het concept ‘Synd-e-cus’.

Een jaar geleden organiseerde de stad Antwerpen als eerste overheid in België een inspiratienamiddag over blockchain. Ondertussen sloeg de stad de handen in elkaar met de Vlaamse en federale overheid en de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) en werkte ze samen met hen 4 blockchaincases uit om de mogelijkheden te verkennen.

De 4 cases

Er werd gekeken hoe een geboorte geregistreerd kan worden zonder een loketbezoek, hoe bij een verhuis een alternatief geboden kan worden voor het bezoek van de wijkagent, hoe diploma’s op een gemakkelijke manier verzameld en gedeeld kunnen worden en hoe alle beslissingen die een overheid neemt op een authentieke maar gebruiksvriendelijke manier ontsloten kunnen worden.

Uit de cases kwamen grensverleggende voorstellen zoals de uitschakeling van administratieve tussenstappen (Verhuis), de afschaffing van administratieve verplichtingen (Levensloop) en de creatie van unieke authentieke en breed toegankelijke bronnen (Levenslang leren en Besluiten).

Interbestuurlijke samenwerking

Naast de opmerkelijke resultaten van de cases, werd het belang van een nauwe samenwerking tussen alle overheden onderstreept en de start van de ‘Blockchain Coalition’ aangekondigd. De Blockchain Coalition bestaat uit vertegenwoordigers van alle overheidsniveaus: lokale, Vlaamse, Waalse en federale overheden. Verschillende teams zullen op een ‘agile’ manier samenwerken rond de verschillende cases, vertrekkende vanuit de specifieke expertise van elke partner. Samen bekijkt deze coalitie op een pragmatische manier hoe een verregaande vereenvoudiging van alle overheidsprocessen en -producten gerealiseerd kan worden.

Laureaten van ‘Blockchain for Antwerp’

Tijdens de inspiratiesessie werden ook de 3 winnende concepten van de eerste ‘Blockchain for Antwerp’ wedstrijd voorgesteld. Hiermee zoekt de stad naar creatieve concepten die de brug slaan tussen ‘smart city’-technologie en blockchain en die daardoor uitstekend passen in de Smart Zone, het gloednieuwe ‘smart city’-laboratorium in het hart van Antwerpen.

In deze slimme zone - het gebied van Sint-Andries - worden samen met imec Smart City-projecten opgezet en met elkaar verbonden. Het is een living- en technologielab om te experimenteren met innovatieve technologieën, een (internationaal) uitstalraam voor inwoners, bezoekers, studenten, kennisinstellingen, bedrijven en andere steden en een plek waar bedrijven hun nieuwste technologie kunnen tonen en uittesten.

De aanwezigen op de blockchain inspiratiesessie stemden als publieksjury ter plekke voor de eerste (iCapps met het concept ‘Synd-e-cus’ ), tweede (DXC Technology met het concept ‘Shared Mobility’) en derde (Juru met het concept ‘Efficiëntere mobiliteit in de stad’) plaats. De eerste plaats krijgt 3000 euro, de tweede 2000 euro en de derde 1000 euro. Een professionele jury beoordeelt alle concepten op hun maatschappelijke, bestuurlijke en technische toegevoegde waarde en toetst deze met de beleidsdoelstellingen van het stedelijk bestuur. De mogelijkheid bestaat dat de stad aan een of meerdere partijen vragen om een offerte-voorstel in te dienen om het concept te kopen en/of daadwerkelijk uit te werken.

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: