Uw vernieuwende idee of technieken in het stadhuis?

De stad Antwerpen heeft de ambitie een hub te zijn van creativiteit, innovatie en verduurzaming en wil dit via de restauratie en herinrichting van het stadhuis verder uitdragen. De renovatie gaat van start in 2018, en wil van het stadhuis een ‘hedendaags huis van bestuur’ maken dat haar publieke en ceremoniële functies behoudt, maar ook als een hedendaags kantoorgebouw in een historische context fungeert.

Oproep

Daarom lanceert de stad een oproep naar vooruitdenkende bedrijven en ondernemers met ideeën, concepten (vb. digitale toepassingen, producten,…) die het werken en vertoeven in het Antwerps stadhuis aangenamer en aantrekkelijker kunnen maken. We zijn dus erg benieuwd naar de in het veld aanwezige technologische, materiële, ecologische, digitale, duurzame… opportuniteiten waarbij zowel losse ‘gadgets’ als volledig geïntegreerde toepassingen mogelijk zijn. Kortom, heeft u een idee of dienst die kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de mensen die in het stadhuis werken of het bezoeken?

Deelnemen

U kan deelnemen door het antwoord op onderstaande 3 vragen te mailen naar SB.communicatie@stad.antwerpen.be

  • Waarom toont u interesse om een creatieve bijdrage te leveren aan het stadhuis van Antwerpen?
  • Wat zou u kunnen bieden ? Welke meerwaarde zou u kunnen betekenen voor het project ? Welke technieken of ideeën zou u als bedrijf kunnen aanreiken m.b.t. tot het Antwerpse stadhuis?
  • Hoe ziet u de realisatie van uw aangereikte ideeën?

De stad zal van de ideeën een synthese maken en de geïnteresseerden mogelijks uitnodigen voor bijkomende gesprekken, weliswaar zonder enige verdere verplichting.

De volledige bundel rond deze oproep vindt u hier.  
 

Deel deze pagina: