Vanaf 2020 strengere voorwaarden om Antwerpen in te rijden

Vanaf 1 januari 2020 gelden er in Antwerpen nieuwe voorwaarden om de lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden. Wagens die op diesel rijden, moeten dan beantwoorden aan minimum Euronorm 5, wagens op benzine of LPG aan minstens Euronorm 2. De voorwaarden voor een tijdelijke toelating wijzigen ook. De zone breidt voorlopig niet uit.

Strenger vanaf 1 januari 2020

Of een auto de LEZ wel of niet binnen mag rijden, hangt af van de Euronorm. Deze voorwaarde zal in Antwerpen de komende jaren nog een aantal keren verstrengen. Met deze maatregelen kan de stad evolueren naar schonere lucht.

Vanaf 2020 moeten wagens op benzine of LPG minstens Euronorm 2 hebben. Deze wagens kwamen eind jaren 90 op de markt. Wagens die met diesel rijden, moeten minstens Euronorm 5 hebben. Deze wagens kwamen een tiental jaar geleden op de markt. Deze nieuwe voorwaarden gelden voor een periode van 5 jaar.

De Euronorm staat op de meeste inschrijvingsbewijzen onder ‘milieuklasse’. Wanneer dit niet het geval is, kan u met de checktool op www.antwerpen.be/LEZ snel nagaan tot wanneer uw voertuig toegelaten is.

Registratie voor voertuigen die voldoen én niet uit België en Nederland komen - vanaf september 2019

Belgische en Nederlandse voertuigen die aan de voorwaarden voldoen, mogen de LEZ automatisch binnen. Voertuigen uit andere landen die voldoen aan de voorwaarden mogen de LEZ in, maar enkel als ze zich binnen de 24 uur na het betreden van de LEZ registreren. Van deze voertuigen beschikt de LEZ-databank immers niet over de gegevens die nodig zijn om automatisch toegang te kunnen geven.

Tijdelijke toelating aanvragen - vanaf september 2019

Voor dieselwagens met Euronorm 4, bepaalde professionele voertuigen met Euronorm 3 of 4 en voor voertuigen, ouder dan 40 jaar kan u vanaf september 2019 tegen betaling een tijdelijke toelating aanvragen. De tarieven zijn afhankelijk van het soort voertuig en de duur van de toelating.

LEZ-dagpas

Voertuigen die niet in aanmerking komen voor een toelating of een registratie kunnen vanaf 1 januari 2020 de LEZ nog inrijden met een LEZ-dagpas. U kan jaarlijks maximaal 8 keer een LEZ-dagpas aankopen per nummerplaat. Een dagpas kost 35 euro.

Geen uitbreiding LEZ

De stad heeft geen plannen om de LEZ verder uit te breiden en wil in eerste instantie blijven inzetten op de steeds strengere normen van de huidige LEZ en het realiseren van andere doelstellingen om overal in de stad de Europese luchtkwaliteitsnormen te halen.

Deel deze pagina: