Vergunningen aanvragen vanaf 1 januari 2018 via Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2018 worden vergunningsaanvragen enkel nog ingediend in het ‘loket voor omgevingsvergunningen’. Voortaan verloopt dit via één loket. Dossiers die voor 1 januari 2018 werden ingediend, kunnen nog geraadpleegd en verder behandeld worden via het ‘digitaal loket voor bouwaanvragen’.

Eén loket voor uw vergunningsdossiers

De grootste wijziging van het Omgevingsloket is de bundeling van de aanvragen van diverse types vergunningen. De aanvragen worden ingediend in één digitale tool, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Vanaf  1 januari 2018 moeten de volgende handelingen aangevraagd worden via het Omgevingsloket:

Voor werken met een architect is het verplicht om een dossieraanvraag te doen via het Omgevingsloket. Wie werken uitvoert waar geen architect voor nodig is, wordt ook  zo veel mogelijk gestimuleerd om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dit is namelijk één platform waarlangs alle communicatie verder zal verlopen en alle onderdelen van het dossier overzichtelijk gebundeld worden.

Lopende dossiers in het loket voor bouwaanvragen

Iedereen die een bouwaanvraag heeft ingediend in het Digitaal loket voor bouwaanvragen, kan zijn lopend dossier blijven opvolgen in dit platform. Vanaf 1 januari 2018 kunnen hier echter geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Wanneer een dossier in het Digitale loket voor bouwaanvragen alsnog onvolledig of onontvankelijk wordt verklaard, dan wordt de aanvrager hier via mail persoonlijk van op de hoogte gebracht.

Ga naar het Omgevingsloket

Deel deze pagina: