Verkoop terrein Petroleumcluster - Marktbevraging

Op de Blue Gate Antwerp site wordt er een terrein verkocht van ca 5ha. Kandidaten dienen een projectdossier in te dienen voor de herontwikkeling en commerciële exploitatie van dit terrein binnen een duurzaam, eco-innovatief en watergebonden kader.

Het terrein is gelegen aan de Blue Gate Antwerp site, een locatie die verbonden is zowel aan de Schelde als aan grote snelwegen. De uiterste datum waarop u het projectvoorstel moet indienen is 1 december 2017 om 12u. Meer informatie over het terrein of de dossierindiening kan u bekomen op info@vespa.antwerpen.be of op het nummer 03 259 28 10.

Deel deze pagina: