Verrassend positief effect: terug aan de slag na langdurige ziekte

Krijg je als ondernemer je vacatures moeilijk ingevuld? Volgens multidisciplinaire pijncentra kan arbeidshervatting bij langdurig zieken een opmerkelijke verbetering van hun welzijn betekenen. Als ondernemer kan je op deze manier ook het nijpend tekort aan personeel oplossen. “We zien arbeidshervatting als onderdeel van het herstel voor onze chronische pijnpatiënten”, zegt Dr. Marie Van Remoortere, pijnarts bij ZNA.

Hoog aantal openstaande vacatures

Momenteel noteert VDAB in stad Antwerpen een van de laagste aantallen werkzoekenden van de laatste vijftien jaar. Goed veertig procent daarvan zoekt zelfs al langer dan twee jaar naar een job. Volgens VDAB ligt het aantal openstaande vacatures historisch hoog. Veel van deze jobs kunnen uitgevoerd worden door langdurig zieken, mits enkele aanpassingen. Het zou de krapte op de arbeidsmarkt mee helpen oplossen.

In de praktijk: arbeidshervatting als pijntherapie

Maatwerkbedrijf AROP in Wilrijk is overtuigd dat het de arbeidskrapte in de sociale economie helpt oplossen met de instroom van langdurig zieken. Via de pijnkliniek van Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) werd de langdurig werkzoekende Tefera begeleid naar een arbeidshervattingstraject bij AROP. Voor haar is het veel beter dan nutteloos thuis te zitten, terwijl AROP haar als een meerwaarde voor de werkvloer beschouwt.

Bekijk de getuigenis van Tefera bij maatwerkbedrijf AROP:

Inzetten van langdurig zieken en pijnpatiënten

Werkgevers hebben nog steeds een fout beeld van langdurig zieken, ze denken dat deze arbeidskrachten snel opnieuw zullen uitvallen. Het tegendeel is echter bewezen: vroegtijdige werkhervatting met restsymptomen biedt net minder kans op herval en absenteïsme na de werkhervatting*. Arbeidshervatting past dus in de behandeling en verhoogt zelfs de levenskwaliteit.

Werken als medicijn

Bij Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) ziet men werk als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak. De pijnarts kan hier naast medicatie of interventionele therapie ook kiezen voor multidisciplinaire ondersteuning. Arbeidshervatting kan dan mee als doel van de behandeling dienen voor veel van de patiënten.

“Arbeidshervatting vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en verbetert het gezondheidsniveau van pijnpatiënten opmerkelijk.” - Dr. Marie Van Remoortere, pijnarts ZNA

Dr. Marie Van Remoortere, pijnarts verbonden aan het pijncentrum van ZNA, zorgde mee dat arbeidshervatting deel uitmaakt van deze multidisciplinaire ondersteuning. “Patiënten die een pijnreductie ervaren na interventionele of medicamenteuze therapie, maar nog niet maatschappelijk gere-integreerd zijn, ervaren maar een kleine verbetering van de levenskwaliteit. In feite is arbeidsongeschiktheid nefast voor zowel de fysieke, als mentale gezondheid.”

Maatschappelijke switch

Door langdurig zieken tewerk te stellen, kunnen ondernemers een maatschappelijke rol opnemen. Arbeidshervatting, in welke mate dan ook, geeft terug zin aan het leven van langdurig zieken: het vergroot hun eigenwaarde en maatschappelijke betrokkenheid. Bovenal biedt het afleiding van de pijnklachten en ziektesymptomen, waardoor hun gezondheidsniveau sterk verbetert.

Daarnaast kunnen onze bedrijven op verschillende manieren een bredere maatschappelijke switch doorvoeren. “Ondernemers moeten hun beleid rond arbeidsintegratie bijschaven en transparantie creëren. Werk aan disability management, volg opleidingen en spreek met sociale partners. We mogen langdurig zieken niet langer als negatief beschouwen: ze kunnen hun talenten perfect benutten en een meerwaarde zijn door op een aangepaste manier tewerkgesteld te worden”, aldus Dr. Van Remoortere.

Betere begeleiding via groter draagvlak

Het pijncentrum bij ZNA begeleidt patiënten multidisciplinair om de overdracht naar de arbeidsmarkt te stroomlijnen. Verder werkt het pijncentrum nauw samen met de partners in de arbeidssector, GOB (gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst van VDAB) en GTB (gespecialiseerd team bemiddeling). Ondernemers die geconfronteerd worden met langdurig zieken kunnen steeds terecht bij deze diensten.

Gratis begeleiding door stad Antwerpen

Preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid is van groot belang, in de eerste plaats voor het welzijn van de patiënt. De stad Antwerpen wil de krachten bundelen om langdurig werkzoekenden naar een functie te begeleiden en tegelijk ondernemers ondersteuning te bieden in de zoektocht naar personeel. Laat je werkvloer het beste medicijn zijn, een win-win voor werknemers en werkgevers.

Neem contact op met stad Antwerpen en laat je begeleiden om de openstaande vacatures in te vullen. Lees meer op ondernemeninantwerpen.be/vindtalent.

  • Vanuit de Vlaamse overheid zijn er tal van acties om ondernemers te ondersteunen voor de aanwerving van (langdurig) werkzoekenden. Lees het overzicht op deze pagina.
  • ZNA werkte een boekje uit voor al wie meer info wil over re-integratie bij pijnpatiënten. Vraag hier je brochure aan.

*Bron: Du Bois et al, 2008, Bigot et al, 1991

Sectoren: 
Deel deze pagina: