Voortaan dienstvrijstelling bij een dringend ontslag

Vroeger moest de werkervaringsklant bij een dringend ontslag verlof nemen in de periode tussen de feiten en resultaten van het onderzoek. 
Dat is nu gewijzigd. Voortaan krijgt de werkervaringsklant dienstvrijstelling.

Bij een ontslag om dringende reden (artikel 35) gebeurt er een feitenonderzoek.

Tot nu toe werd aan de werkervaringsklant gevraagd om, in afwachting van de resultaten van dit onderzoek, verlof op te nemen.

Dit systeem was niet sluitend. Als de werkervaringsklant weigert om verlof op te nemen moet u hem/haar zolang op de dienst houden, wat vaak geen haalbaar scenario is (bijvoorbeeld omwille van agressie, diefstal met betrapping op heterdaad, ongewenst seksueel gedrag,…)

De nieuwe regeling

Voortaan krijgt de werkervaringsklant tijdens het feitenonderzoek automatisch dienstvrijstelling met behoud van loon.

Deze dienstvrijstelling

• stopt op de dag van de ontslagbeslissing (de laatste werkdag)
• wordt niet toegekend als de werkervaringsklant ongewettigd afwezig is
• wordt voor maximaal 4 kalenderdagen toegekend (de ontslagbrief moet binnen de 3 kalenderdagen verstuurd worden)

Deel deze pagina: