Vraag nu de renovatietoelage voor uw handelspand aan

Bent u huurder of eigenaar van een handelspand? Dan komt u in aanmerking voor een renovatietoelage. De procedure is vereenvoudigd waardoor heel wat handelaars de toelage aanvragen én ontvangen, vertelt Mihaela Romanica van het bedrijvenloket van de stad Antwerpen. Ze beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Wat is het doel van de renovatietoelage?
“Met de renovatietoelage wil de stad de Antwerpse handelaars een duwtje in de rug geven. We willen ook de aantrekkingskracht, uitstraling, veiligheid en toegankelijkheid van handelspanden verhogen en het openbaar domein verbeteren.”

Welke handelspanden komen in aanmerking?
“De bedoeling was in de beginjaren vooral om detailhandel en horeca te versterken. Intussen kwamen daar ook andere doelgroepen bij. Denk maar aan vrije beroepen met een handelsfunctie zoals apothekers. Het gaat om alle zaken waar een eindgebruiker een goed of dienst kan kopen. Je zaak moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op het adres waarvoor je de toelage aanvraagt. De zaak moet ook operationeel zijn. Het is de huurder of de eigenaar die een aanvraag kan doen."

En welke ruimten komen in aanmerking?
"We subsidiëren enkel de ruimten die toegankelijk zijn voor klanten, dus geen personeels- of privéruimten. Neem nu een horecazaak. Daar kunnen we bijvoorbeeld de vaste toog, nieuwe vloer, schilderwerken, radiatoren, verlichting of sanitair voor de klanten subsidiëren. Een open keuken kan ook, maar een keuken achter gesloten deuren niet. De kantoorruimte voor de uitbater of een stockeerplaats komt niet in aanmerking. "

Voor welke werken kan ik een toelage aanvragen?
"Er is een toelage voor de renovatie van de voorgevel. Renoveer je de hele voorgevel? Dan heb je recht op een hogere toelage dan wanneer je enkel de voorgevel van de winkelunit aanpakt. In dat laatste geval gaat het meestal enkel om het gelijkvloers. Daarnaast zijn er ook twee toelagen voor de binnenruimten. Enerzijds is er een toelage voor ruwbouwwerken zoals slopen, vloerwerken, pleisterwerken of elektriciteit. En anderzijds kan je ook een toelage aanvragen voor de specifieke inrichting van een horecazaak of detailhandel. Denk maar aan schilderen, behangen, de installatie van een vaste toonbank, verankerde rekken of verlichting. Losse elementen als stoelen en tafels komen niet in aanmerking.”

Hoe verloopt de procedure?
"De aanvraag is een stuk eenvoudiger geworden. Vroeger moest je voor de werken eerst een dossier indienen en dat leidde tot een lange procedure. Nu kan je beginnen met de werken en achteraf alle documenten voorleggen. Naast facturen, betaalbewijzen en enkele andere documenten moet je ook foto’s indienen. Maak dus zeker goede foto’s van het handelspand voor je aan de werken begint. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de facturen niet ouder mogen zijn dan een jaar. Kom je in aanmerking, dan ontvang je vrij snel je toelage. De hele procedure duurt maximum drie maanden.”

Wat zijn de speciale maatregelen voor handelspanden in zones in heraanleg?
"Ligt je handelspand in een horecakern of winkelgebied in heraanleg, dan kan je voor de gevelwerken 75% van het factuurbedrag laten subsidiëren in plaats van de gebruikelijke 50%. Voor de renovatie van een volledige voorgevel geldt een maximumbedrag van 17.500 euro. Pak je enkel de voorgevel van de winkelunit aan, dan krijg je maximum 7.500 euro. Dat zijn de bedragen voor de verhoogde tegemoetkoming. In de andere gevallen is het maximumbedrag respectievelijk 10.000 en 5.000 euro. Na de laatste reglementswijziging kan je de renovatiewerken zowel tijdens als na de heraanleg van de straat uitvoeren."

Kan een handelaar het bedrijvenloket vooraf consulteren?
"Zeker. Je kan bij ons advies krijgen vóór je een dossier indient. Zo kunnen we indien nodig nog wat bijsturen. Je kan best ook bij de dienst vergunningen passeren, dat is heel belangrijk. Want voor sommige werken is een stedenbouwkundige vergunning nodig.”

Vraag vandaag nog uw renovatietoelage voor handelspanden aan via het e-formulier

E-formulier

Ontdek ook de bedragen voor de verschillende werken die u kan laten betoelagen.

Renovatietoelage voor handelspanden

Sectoren: 
Deel deze pagina: