Vraag subsidie voor een klimaatneutraal bedrijventerrein

Maak je bedrijventerrein klimaatneutraal, met subsidie van stad Antwerpen

Antwerpen wil ondernemers met initiatieven om hun bedrijfsterrein klimaatneutraal te maken, ondersteunen met een subsidie van het Klimaatfonds. Die initiatieven kunnen (technologische) innovatieve experimenten zijn of oplossingen en samenwerkingen die kunnen toegepast worden op het bedrijventerrein as-is.

 

Het gaat om een verbeterde energie-efficiëntie van het terrein of de opwekking van hernieuwbare energie. Zowel sensibilisering, ontwikkeling van platformen, actieve vernieuwing, haalbaarheidsstudies als proofs-of-concept van verbeterprojecten komen in aanmerking. 

Focus op drie thema’s voor klimaatneutrale terreinen

  • de uitwisseling van warmte, koude- of restenergie waarbij energie die anders verloren zou gaan, opgevangen en gebruikt wordt
  • het verhogen van het aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energie
  • het gebruik van slimme energiebeheersystemen

Lees hier alles over de oproep ‘klimaatneutrale bedrijventerreinen’.

Subsidie voor je bedrijventerrein 

Wil je met jouw bedrijf of samen met andere bedrijven een oplossing ontwikkelen om je terrein klimaatneutraal te maken? Dien je project in en kom in aanmerking voor een subsidie van maximaal 50.000 euro, uit een grote pot van 100.000 euro van het Klimaatfonds. Je tijd tot 15 april om je project in te dienen.

Welke bedrijven kunnen een project indienen?

Alle start-ups, kmo’s, grote bedrijven, maar ook natuurlijke personen, verenigingen, vzw’s en onderzoeksinstellingen met een innovatieve oplossing voor klimaatneutrale bedrijventerreinen kunnen een project indienen. Samenwerkingen worden zeker aangemoedigd.

Check ook de oproep ‘Eerlijke energietransitie’, waarbij bedrijven een sociaal innovatie energieproject kunnen indienen.

Dien je project HIER in voor 15 april

 

Ambitieus klimaatbeleid

In het Klimaatplan 2030 bundelt de stad haar ambities en plannen om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Zo wil ze de uitstoot van CO2 verminderen en de stad klaarmaken om de gevolgen van klimaatsverandering zoals hitte, droogte en hevige neerslag tegen te gaan.

Thema's: 
Deel deze pagina: