Wateroverlast van mei - juni is erkend als ramp

De Vlaamse ministerraad keurde de hevige regenval en de overstromingen van mei - juni 2016 goed als algemene ramp. Getroffenen kunnen pas na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad hun aanvraag indienen bij het Vlaamse Rampenfonds.

Op vrijdag 7 oktober 2016 keurde de Vlaamse ministerraad de overvloedige regenval van eind mei en juni goed als algemene ramp.

U kan nu nog geen aanvraag voor financiële tegemoetkoming indienen, maar wel al starten met de voorbereiding van uw dossier. De aanvraag zelf kan u pas doen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan hebben de getroffenen drie maanden tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie) om de aanvraag in te dienen.

Meer info

U vindt meer informatie op de website van het Vlaamse Rampenfonds.

Deel deze pagina: