Wedstrijd ‘Vernieuwende, alternatieve woonvormen’

Op vrijdag 31 maart 2017 geeft de stad Antwerpen het startschot voor de wedstrijd ‘Vernieuwende, alternatieve woonvormen’. Door deze wedstrijd te organiseren wil de stad enerzijds meer expertise opbouwen over het tot stand komen en realiseren van alternatieve woonvormen, anderzijds dergelijke projecten in Antwerpen stimuleren door hen een financiële steun in de rug geven.

Projecten die wensen deel te nemen aan de wedstrijd kunnen tot 6 februari 2018 een digitale aanvraag indienen bij de dienst Woonregie. Elk individu en elke organisatie, vereniging of bedrijf kan deelnemen aan de wedstrijd indien het woonproject:

  • een alternatieve woonvorm realiseert in de stad Antwerpen (i.e. een woonvorm met collectieve functies of met een verweving van woonfunctie en andere functies, met een intergenerationeel karakter of met alternatieve betalingsvormen)
  • oog heeft voor betaalbaarheid van de woningen, voor de duurzaamheid, voor de inbedding in de buurt en voor de multipliceerbaarheid
  • minimum 5 wooneenheden realiseert en een minimuminvestering doet van € 500.000
  • reeds een bouwaanvraag heeft ingediend

Een project dat meer dan 50 wooneenheden realiseert, kan via de wedstrijd in aanmerking komen voor een ondersteuning van 500.000,00 euro. Projecten die 5 tot 49 wooneenheden realiseren komen in aanmerking voor een ondersteuning van 100.000,00 euro.

Meer info en deelnemen

Lees meer over de wedstrijd

Met vragen kan u terecht op woonregie@stad.antwerpen.be

Deel deze pagina: