Werken aan Turnhoutsepoort en Bisschoppenhoflaan in voorjaar 2017

Vanaf het voorjaar 2017 voert het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende ingrijpende werken uit in Deurne. Er wordt zowel aan de Bisschoppenhoflaan als aan de Singel tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug gewerkt.

Deze werken zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. Daarom willen we u alvast nu al informeren over de timing van de werken, de bereikbaarheid tijdens de werken en hoe u op de hoogte kan blijven. Zo kunt u tijdig de nodige maatregelen nemen om werknemers, leveranciers en klanten in te lichten.

Groene en fietsvriendelijke Turnhoutsepoort

De kruispunten met de Turnhoutsebaan, de op- en afrit naar de E313 en de Stenenbrug zijn op dit moment onoverzichtelijke en fietsonvriendelijke kruispunten. Om de kruispunten compacter en overzichtelijker te maken, wordt het kruispunt met de Turnhoutsebaan rechtgetrokken en duikt de tram ondergronds. Er worden betere en bredere fietspaden aangelegd, veilige fietsoversteken voorzien en een nieuwe fietsdoorgang onder de aansluiting naar de E313/E34 gebouwd. De Singel zelf krijgt tussen de kruispunten bredere, groene middenbermen en de groene ruimte tussen de singel en de Ring wordt ingericht als natuurlijke groenbuffer.

Timing en fasering

Als alles volgens plan verloopt, start de heraanleg begin maart 2017. De nutsmaatschappijen gaan al vroeger van start. Zij starten ten vroegste eind januari met het verplaatsen van leidingen. De werken zullen ongeveer een jaar duren. Om de doorgang van het verkeer zoveel mogelijk te garanderen wordt het werk opgesplitst in 5 fases. Tijdens elke fase wordt er op verschillende kruispunten tegelijk gewerkt. Meer details over de verkeerssituatie per fase zijn in de loop van januari beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

Hinder en bereikbaarheid

Op het vlak van hinder en bereikbaarheid gelden de volgende principes:

Tijdens de nutswerken (eind januari/begin februari-begin maart 2017):

  • Over heel de werfzone lokale hinder. Er wordt plaatselijk geregeld één rijstrook ingenomen.
  • Alle bewegingen op de kruispunten blijven mogelijk.

Tijdens de werken aan de weg (maart- eind 2017):

  • Op de Noordersingel blijft gemotoriseerd verkeer in twee richtingen steeds mogelijk. Tot juli 2017 kan het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook. Vanaf juli kan het verkeer terug gebruik maken van 2 rijstroken
  • De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt tijdens de hele duur van de werken afgesloten voor verkeer tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof. Enkel bussen van De Lijn kunnen nog beurtelings passeren in beide richtingen. Tram 10 zal ook een omleiding volgen. Fietsers en voetgangers hebben ook steeds vrije doorgang.
  • De Turnhoutsebaan (N12) aan de binnenkant van de Singel blijft tijdens de hele duur van de werken bereikbaar vanaf de Singel.
  • Fietsers en voetgangers krijgen overal langs de werf een veilige doorgang
  • De afrit van de E313/E34 wordt mogelijk tijdelijk afgesloten om file op de ring te vermijden. Verkeer wordt omgeleid. Deze maatregel wordt nog onderzocht..

Nieuwe rijweg in asfalt voor Bisschoppenhoflaan

Aan de Bisschoppenhoflaan tussen de Merksemsesteenweg en de Oude Bosuilbaan wordt in het voorjaar van 2017 het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. AWV zal de oude betonplaten vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Tegelijkertijd komt er een nieuw fietspad in asfalt. Het wordt dus aangenamer rijden en fietsen langs de Bisschoppenhoflaan.

Verkeer over beperkt aantal rijstroken

De werken met hinder voor doorgaand verkeer starten ten vroegste in maart 2017 en moeten ten laatste afgerond zijn op 1 juli 2017.
Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk over de zuidkant van de Bisschoppenhoflaan, zij het slechts over één rijstrook. U houdt dus best rekening met de nodige hinder. De zijstraten Keesinglaan en Santvoortbeeklaan worden afgesloten. De kruispunten met de Merksemsesteenweg en de oude Bosuilbaan blijven open. Bedrijven en woningen in de werfzone zullen tijdens de periode van de werken maximaal bereikbaar zijn. 

Blijf op de hoogte

  • Voor de meest actuele informatie over de werken, de hinder en bereikbaarheid rond de werfzones kunt u terecht op www.wegenenverkeer.be/Antwerpen
  • Kijk op slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen. Real time informatie over de werken en een slimme routeplanner die rekening houdt met de grote werken toont hoe u het best naar of in de stad reist.
Deel deze pagina: