Word een betere ondernemer, speel een business game

Antwerp Management School ontwikkelde samen met Flanders District of Creativity een business game. Het moet creatieve ondernemers meer zakelijk succes bijbrengen.

Waar sta je als creatief ondernemer? Welke strategische keuzes maak je op het vlak van financiering, marketing, communicatie? Zijn er andere opties? Creatieve ondernemers hanteren vaak min of meer geijkte denkpatronen, zo blijkt. Het nieuwe business game ‘Beken kleur - Gooi je troeven op tafel’ van Antwerp Management School, ontwikkeld samen met Flanders District of Creativity, wil hun geest openen en aansporen tot zelfreflectie. Het game vloeit voort uit onderzoek door onder andere Sofie Jacobs en Walter van Andel van het Competence Center Creative Industries aan Antwerp Management School.

Wat wil je bereiken met het business game? Waarom koos je voor een spelformule?

Walter Van Andel: De opdracht kwam van Flanders DC. Zij zochten een manier om de brug te slaan tussen de creatieve en de zakelijke wereld. Wij organiseren ook de Masterclass Creative Jumpers, met onder andere interactieve Creativity Labs, brainstorming sessies en pitches. We beperken ons dus niet tot een zuiver academische aanpak, maar zoeken de interactie. Hoe meer discussie, des te groter de meerwaarde.

Sofie Jacobs: We hebben vastgesteld dat creatieve ondernemers zich vaak onbewust laten leiden door vaste denkpatronen rond strategie, financiering, marketing enz. Dat is zeker niet negatief. Maar soms kan het wel beperkend zijn. Met dit business game willen wij de ogen openen, de ondernemers laten stilstaan bij hun aanpak en wijzen op andere opties. Speel je het spel samen, dan wissel je voortdurend ervaringen en expertise uit en dat is zeer verrijkend. De spelers worden zich zo meer bewust van hun keuzes en waarom ze op een bepaalde manier denken en werken.

Hoe is het spel opgebouwd?

Sofie Jacobs: "Er zijn tien thema’s met telkens drie stellingen. Je kiest dan de troef – of troeven - die overeenstemt met jouw aanpak. Neem bijvoorbeeld ‘motivatie’. Waar haal je je motivatie? Zo zijn er telkens verschillende mogelijkheden per thema. Als het bord helemaal is ingevuld, zie je een kleurenpatroon gebaseerd op je profiel als ondernemer. Op die manier krijg je inzicht in de denkkaders die je hanteert. Er zijn ook simulaties mogelijk: wat is de impact op mijn organisatie als ik kies voor een andere aanpak? Zo kun je gaan testen. Vaak reageren de spelers verbaasd: ‘zo had ik er nog nooit over nagedacht’."

Walter Van Andel: "Je kunt ook met verschillende spelers een bekende ondernemer kiezen en trachten zijn of haar profiel te bepalen. Denk aan Lady Gaga. Dat leidt vaak tot verrassende discussies tussen spelers met verschillende visies."

Is dit wel wetenschappelijk verantwoord?

Walter Van Andel: "Het game is gegroeid uit recent kwalitatief onderzoek. Wij hebben de dominante denkkaders onderzocht in de beeldende kunstensector. We hebben gewerkt met focusgroepen, een aantal beeldend kunstenaars geïnterviewd, gepeild naar hun onbewuste keuzes en zo inzichten opgebouwd."

Hoe kadert het game in de opleiding?

Sofie Jacobs: "Het is er een onderdeel van. Het voordeel van het game is dat het zeer toegankelijk, erg visueel en interactief is. Uit zo’n ingevuld bord en de reflectie nadien, leren ze vaak meer dan uit pure theorie. In de opleiding werken we ook met coaches, ondernemers met jarenlange ervaring in bijvoorbeeld sociale media, mode of financiering. Zij begeleiden de spelers, ook na de opleiding nog."

Hoe ervaren de spelers jullie business game?

Walter Van Andel: "Aan de lancering van het game ging uitgebreid onderzoek vooraf. Woordgebruik en grafische uitwerking zijn grondig getest. De creatieve ondernemers vinden het verrijkend om het spel samen te spelen met medestudenten of binnen de eigen organisatie. We bereiken er een zeer breed en gemengd publiek mee dat vaak toch enigszins argwanend staat tegenover een te zakelijke aanpak van hun activiteit. Dergelijke interactie werkt echt wel. We zien dat ook in de Creative Industries Talks die we geregeld organiseren en waarvoor we gastsprekers uitnodigen. Allemaal manieren om van elkaar te leren en meteen ook de brug te slaan naar de praktijk."

Deel deze pagina: