Zelf zorgzame zuinige airco in uw winkel

Airconditioningssystemen zorgen voor zowel warme als koude lucht. Ze verspillen echter ongelooflijk veel energie en dus ook bergenvol geld. Energie besparen, CO2-uitstoot verminderen en dus ook geld winnen. Dat kan dankzij Smartlog. Een gesprek met Smartlog COO Guy Claesen en één van zijn klanten, gedelegeerd bestuurder van McGregor Kris van de Mierop.

Wat houdt Smartlog precies in?
Guy: “Smartlog is software waarmee je vanop afstand je airconditioning kan bedienen. Het stopt dus niet bij eenrichtingsverkeer. De software monitort de verschillende airco’s en alarmeert de beheerder van zodra er iets misloopt of een stuk aan vervanging toe is. 
Concreet bestaat de Smartlog-oplossing uit een box met een zwarte doos en een vertaalkaart. Dankzij de vertaalapparatuur kan elk merk van airco ‘gelezen’ worden en worden de meldingen doorgegeven aan de zwarte doos. Deze geeft instructies door die op hun beurt vertaald worden en de airco sterker laat afkoelen of verwarmen. Aan dit systeem is ook een beveiligde app gekoppeld waarmee je vanuit je zetel de temperatuur in je winkel kan aanpassen.”
Kris: “Mocht je daar de tijd voor hebben. (lacht)”
 
Wat zijn de voordelen van Smartlog?
Guy: “Er zijn drie voordelen voor de doelgroepen retailers en installateurs: Ecologisch: Je bespaart energie en je vermindert de CO2-uitstoot. Financieel: Je energiefactuur vermindert en er zijn minder installateurs die moeten uitrijden. En tot slot support: De installateurs weten meteen wat het probleem is nog voordat je het als retailer zelf in de gaten krijgt.” 
 

Happy profit, happy planet

Dus zowel klant als leverancier zijn gebaat bij de Smartlog?
Kris: “Het gevoel om iets terug te kunnen doen voor de planeet was voor ons de hoofdreden om mee in dit verhaal te stappen.”
Guy: “Absoluut. En als derde winnaar is er de planeet. Als winkel draag je je steentje bij tot een beter milieu, maar de installateur moet geen extra keer meer uitrijden om het probleem te achterhalen. Je bespaart zo algauw twee ritten. Dat scheelt een pak aan CO2 én fileleed.
Kris: “Het gevoel om iets terug te kunnen doen voor de planeet was voor ons de hoofdreden om mee in dit verhaal te stappen. Daarnaast natuurlijk de controle. We hebben meer dan 30 winkels, waar het ofwel te koud ofwel te warm was. De facturen liepen de spuigaten uit.”
Guy: “Op financieel vlak betaalt niet enkel de klant een lagere factuur, maar hoeft de installateur geen kosten meer te voorzien in het vooronderzoek. Het werk kan dus beter verdeeld worden. Daardoor krijg je als winkel een veel betere dienstverlening en is er minder stress voor de leverancier. Die weet op voorhand welke fout er is, waar die zich bevindt en welk materiaal hij nodig heeft.”
Kris: “Dat is super handig. In het verleden gingen er altijd heel wat telefoontjes aan vooraf. Recent nog was er al een interventie in Maasmechelen nog voordat we zelf erg hadden in het probleem. Wanneer er op termijn meer winkels gekoppeld zijn aan het systeem wordt het pas echt interessant. Dan kunnen we via de rapporten verschillende winkels vergelijken.”
 
Waarom zijn de energiekosten dan vaak zo hoog?
Guy: “Al die extra uren airco zijn vaak niet nodig. Veel airco’s werken op automatische stand en blijven ’s nachts verder werken. Bovendien concurreren ze dan ook nog eens met elkaar. Wanneer de ene koude lucht aanvoert, gaat de andere compenseren met warme lucht. Daardoor verbruik je tweemaal energie. Daarnaast springen de airco’s ’s morgens enkele uren vooraf aan en worden ze ’s avonds bij de sluiting vaak niet uitgeschakeld. Al die extra uren zijn dus niet nodig. 
De Smartbox krijgt via de app een bepaalde configuratie door. Dat zijn parameters zoals de buitentemperatuur en het aantal aanwezige mensen. Op basis daarvan wordt de ideale binnentemperatuur voorgesteld. Het systeem meet ook wanneer de temperatuur gradueel moet verminderen of stijgen in functie van de openingstijden.”
 
Zijn bedrijven zich bewust van hun impact op het milieu?
Guy: “Vroeger was je een geitenwollen sok wanneer je je druk maakte over het milieu. Je merkt toch dat er een duidelijke verschuiving bezig is. De tijd dat bedrijven ondanks alles winst wilden en konden maken is voorbij. Dat toont ook het boek Happy Profit aan waarin de doelstelling is om ecologisch verantwoord te ondernemen. “


Onwetendheid, geen onverschilligheid

Hoe reageren de bedrijven op de Smartlog?
Guy: “Ik ben ervan overtuigd dat mensen op termijn zullen afgerekend worden op hun CO2-uitstoot.”
Kris: “Op persoonlijk vlak was ik al bezig met ecologie, dus probeer je dat ook toe te passen op je bedrijf. We centraliseren printers, we drukken niet zomaar alles meer af, facturen worden digitaal verstuurd, verlichting blijft niet branden, … Je merkt ook dat het personeel daar meer en meer mee bezig is. Een deur vormt inderdaad een drempel, maar wanneer er een gure Noordenwind buiten raast, moet die dicht. Punt.”
Guy: “We hebben ons eerst gefocust op winkels en die zijn zoals Kris van McGregor aangenaam verrast. Er bestaan al wel monitoringsystemen, maar die geven geen advies en sturen zeker niet aan. Door onze samenwerking met aircofabrikant ABN hebben we ingespeeld op de verschillende behoeftes van zowel klant als leverancier.” 
Kris: “Ik heb Guy ook leren kennen via ABN. We merkten al langer het verschil in energie tussen verschillende winkels, maar Smartlog was erg concreet met zijn oplossingen.”
Guy: “Bovendien krijg je bij ABN ook 10 jaar garantie wanneer je hun apparatuur gebruikt in combinatie met de Smartlog-oplossing. Dankzij onze onderhoudstips verlengen we de gemiddelde levensduur met 2 à 3 jaar. Daar zijn de meesten natuurlijk wel voor te vinden (lacht).”
Kris: “Twee keer per jaar staat er een onderhoud gepland. Afhankelijk van de situatie wordt dit onderhoud vervroegd of verlaat.”
 
Had je dit verwacht, Kris?
Kris: “De digitale wereld staat natuurlijk niet stil. Je kan tegenwoordig vanop afstand je temperatuur thuis regelen, het was een kwestie van tijd voordat dit in de retail ook van de grond kwam. Ik vermoed dat de economische crisis dit proces wel heeft doen versnellen. We merken dat er minder klanten komen, maar het rendement moeten we behouden. Dan moeten de kosten naar beneden.”
 
Halen enkel ketens profijt bij Smartlog?
Kris: “Op termijn zal een keten er meer winst uithalen, ze hebben immers ook de hoogste energiefacturen. We kunnen dit nu uitbesteden aan Smartlog en dankzij de rapportage kunnen we alles beter opvolgen. Zo kunnen we ons personeel ook beter aansturen.”
 

Toekomstperspectief in binnen- en buitenland

Wat was jouw grootste uitdaging bij Smartlog tot nu toe Guy?
Guy: “De winkels McGregor en GAASTRA vormen één geheel. Dat zijn twee atmosferen die samenkomen op één punt. Toen we daar startten, was het verschil enorm. Aan de ene kant werkten ze in een wollen trui, terwijl een T.-shirt aan de andere kant bijna te veel was. Dan moet je ervoor zorgen dat beide omgevingen constant zijn en op mekaar ingesteld staan.”
 
Hoe zien jullie dit evolueren naar de toekomst toe?
Guy: “Met de SmartLog-oplossing kan binnenkort elke bezoeker zien hoeveel fijn stof er in een winkel hangt.”
Kris: “De return moet interessant genoeg zijn om dit in alle winkels te installeren.”
Guy: “Uiteraard zou het geweldig zijn, mocht elke winkel een Smartbox hebben hangen. Daarnaast willen we dit ook niet beperken tot België. De installatie gebeurt op 1 uur en staat omschreven op 1 A4-pagina. Het verschepen van de apparatuur kan erg snel en gemakkelijk.” 
Kris: “De tool voor de eindconsument lijkt me zeer interessant. Daarmee kan de bezoeker zelf zien hoe energiezuinig een winkel is.”
Guy: “Het lijkt het me zeker niet ondenkbaar dat winkels de box op termijn in het zicht van de mensen zullen hangen. Zo weet elke bezoeker en klant meteen of een winkel bewust omgaat met energie en hoeveel fijn stof er op hun favoriete shop plek in de lucht zwermt. Wanneer de filter van een airco verstopt geraakt, verbruikt die niet enkel meer, maar krijgt fijn stof ook de vrije loop. Dankzij Smartlog gaat er op tijd een belletje rinkelen waardoor de filter ogenblikkelijk vervangen wordt.
Kris: “Ik wil dit ook stapsgewijs installeren en bekijken wat mogelijk is per winkel. Vanaf wanneer wordt het interessant om dit project uit te rollen? Hangt dit af van de grootte van de winkel, het aantal airco’s? De return moet interessant genoeg zijn, hoewel de installatie en de box op zich niet zo duur zijn. Ik zou ook willen dat een aantal elektronische toepassingen vergemakkelijkt worden. Het aan- en uitschakelen van alarmen, de controle van diefstalpoortjes en het verbeteren van verbindingen, zoals wifi.”
Guy: “Ook krijgen we meer vraag vanuit de industrie en speelt het idee om een totaalpakket aan te bieden en ook het aansturen van verlichting mee op te nemen. Daar zie ik zeker samenwerkingen in met andere partners. Maar eerst moet er nog verder gesensibiliseerd worden door UNIZO en VOKA.”
 
 
Smartlog krijgt ondersteuning van Stadslab2050, waarmee het ook genomineerd is voor de Belfius Smart City Award.

Thema's: 
Deel deze pagina: