Zoekt uw bedrijf jonge werknemers voor industriële knelpuntvacatures?

Talentenfabriek probeert knelpuntberoepen vlotter in te vullen. Op de recente Start2Industry maakten jongeren kennis met opleidingen die goede perspectieven bieden op een job in de Antwerpse industrie.

Tijdens Start2Industry werden éénjarige industriegerichte opleidingen voorgesteld. Vele hiervan vallen onder de noemer secundair na secundair (Se-n-Se). Afgestudeerde jongeren uit deze richtingen krijgen meestal snel een job aangeboden.

Nauwe samenwerking tussen scholen en bedrijven

Het succes van deze opleidingen ligt in de nauwe samenwerking tussen scholen en bedrijven. “De samenwerking tussen de Antwerpse bedrijven en onderwijs zit duidelijk in de lift. Bedrijven leveren input rond de inhoud van een opleiding en zorgen ervoor dat de competenties die de industrie nodig heeft, worden aangeleerd. Techniek en  technologie worden steeds complexer waardoor er gespecialiseerd moet worden opgeleid”, zegt Pascale Segers, coördinator van Talentenfabriek.

BASF, een belangrijke partner

Drie jaar geleden besliste BASF om intensiever samen te werken met het onderwijs om zo een aantal technische knelpuntvacatures vlotter te kunnen invullen. Katrien Dingemans: “BASF heeft regelmatig vacatures voor chemische procesoperators. Dit is een profiel dat niet alleen chemische en technische kennis vereist maar ook sterke sociale vaardigheden zijn hier cruciaal. De studentenstages zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een waardevol rekruteringskanaal voor een bedrijf als BASF.”

BASF biedt jaarlijks 160 stageplaatsen aan. 30 hiervan zijn voorbehouden voor studenten uit de Se-n-Se chemische procestechnieken, 10 plaatsen voor de andere industriegerichte Se-n-Se opleidingen. Na een succesvolle stage worden gemotiveerde stagiairs geprefereerde kandidaten binnen het selectieproces van BASF. De nauwe samenwerking tussen onderwijs en industrie concretiseert zich verder via onder andere bedrijfsbezoeken, stages en opleiding voor leerkrachten.

Start2Industry zet specifieke opleidingen in de kijker

Katrien Dingemans: “Veel van deze éénjarige opleidingen zijn vrij onbekend, zelfs bij jongeren. Start2Industry zet ze in de kijker en trekt zo potentiële studenten aan. Op een dergelijk event kunnen geïnteresseerden niet alleen nagaan of ze de opleiding interessant vinden, maar ook of het voor hen een juiste beroepskeuze is.”

Deel deze pagina: