Zorgtalent pakt tekort arbeidskrachten in zorgsector aan

Vorige week werd Zorgtalent gelanceerd. Deze samenwerking tussen stad Antwerpen, VDAB en Provincie Antwerpen wil de zorgsector als interessante werkgever promoten, meer studenten voor de verschillende opleidingen aantrekken en de keuze van de opleiding beter afstemmen op de competenties van de student, met bijzondere focus op laagdrempelige jobs voor kansengroepen.

Hoewel er voldoende opleidingen bestaan die beantwoorden aan de behoeften van de zorgsector, kampt deze sector al jaren met een structureel tekort aan arbeidskrachten. Heel veel oudere werknemers zullen binnen korte tijd ook uitstromen.

"De instroom is inderdaad niet altijd evident", zegt Luc Van Waes, directeur van koepelorganisatie VIVO. "Met Zorgtalent kunnen we daar wat aan gaan doen door bijvoorbeeld stages beter te organiseren en op elkaar af te stemmen. Door samen te werken versterken de partners binnen Zorgtalent elkaar om meer werknemers naar de zorgsector te leiden én bovendien de grote jeugdwerkloosheid in Antwerpen aan te pakken."

Ook Kathy De Winter van Encora CVO ziet voor Zorgtalent een grote rol in het overleg tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. "Een goeie stageervaring is heel belangrijk, zowel voor de zorginstelling als voor de student. Stagebegeleiders in het bedrijf zijn daar vaak niet voldoende voor opgeleid. Dat is een actiepunt, net zoals het inventariseren en verhogen van het aantal stageplaatsen."

Zorgtalent moet het imago van de zorgsector verhogen, zegt Ilse Janssens, coördinator van Emmaüs: "In de zorgsector wordt hulp aan mensen geboden, maar er wordt ook technologie ingezet om beter zorg te geven. Wij hebben 6000 personeelsleden, waarvan 55% echt zorgprofielen zijn, 45% zijn andere functies die in elke onderneming te vinden zijn. Zorgtalent kan deze functies bekendheid geven, zeker bij kansengroepen." 

Na de bouw, de industrie, de logistieke sector in de Antwerpse haven en het onderwijs, is zorg de vijfde sector waarin stad Antwerpen, VDAB en provincie Antwerpen samen werken om knelpunten op de arbeidsmarkt per sector aan te pakken

Sectoren: 
Deel deze pagina: