Zuid en Nieuw Zuid worden rode parkeerzone in december

Copyright: AG Vespa, Bart Gosselin

Vanaf 30 november verandert de parkeertariefzone tussen de Kaaien en de Leien, inclusief de Gedempte Zuiderdokken, naar een rode zone. Ten laatste 8 december gelden nieuwe parkeertarieven. 

Tussen eind november en begin december worden de parkeerautomaten en infoborden systematisch omgeschakeld. Een bezoeker betaalt dan het tarief dat op de dichtstbijzijnde automaat of het dichtstbijzijnde infobord staat. 

Wat verandert er voor bewoners? 

Bewoners van het Zuid hebben recht op 2 gratis parkeervergunningen per domicilie. Als je al een bewonersvergunning hebt, dan blijft bijna alles zoals het nu is. Je kan nog steeds gratis en zonder tijdslimiet parkeren in hetzelfde gebied. Heb je nog geen parkeervergunning en woon je niet op Nieuw Zuid? Dien dan een aanvraag in via het e-loket van de stad Antwerpen met de zoekterm ‘parkeervergunning voor bewoners’. Je kan ook een parkeervergunning aanvragen door een afspraak te maken in het tijdelijke stadsloket in Den Bell. 

Wat verandert er voor mijn klanten, werknemers? 

Bezoekers of werknemers starten altijd een parkeersessie aan de automaat, via app of sms. Een bezoeker van de rode zone betaalt 2 euro voor het eerste uur, 3 euro voor het tweede uur en 5 euro voor het derde uur parkeren. Langer dan 3 uur parkeren op straat is niet toegestaan maar wel mogelijk in een publieke parking zoals parking Steendok. 

Opening parking Steendok

Op 3 december opent parking Steendok zijn deuren. De parking is alle dagen, 24 op 24 uur, open. Naast een dagtarief zijn er ook verschillende abonnementsformules beschikbaar. Meer informatie over de prijzen en abonnementen vind je terug op www.q-park.be. Voor buurtbewoners is er een voordelige formule uitgewerkt. Zij kunnen contact opnemen voor het afsluiten van een abonnement via info@q-park.be. 

Wist je dat je bij bij de stad Antwerpen een maandelijkse subsidie kan aanvragen tot 15 €? Op www.antwerpen.be, onder ‘Aanvraag subsidie parking voor bewoners’ vind je alle informatie terug.

Meer info op de website van stad Antwerpen.

Deel deze pagina: