Wanneer hebt u een vergunning nodig

Afhankelijk van de werken die u wil uitvoeren, bent u vrijgesteld van een vergunning, dient u wel melding te maken van de werken of moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Via onderstaande linken vindt u wat u moet doen op basis van uw (ver)bouwplannen.

Zeker zijn of u mag (ver)bouwen

Als u zeker wil zijn of u kan bouwen en of u een grond kan verkavelen vóór u een omgevingsvergunning aanvraagt, vraag dan eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen éénduidige voorschriften zijn en u wil weten of u op het stuk grond uw plannen kan realiseren.

Stedenbouwkundig attest

 

Een omgevingsvergunning aanvragen

Voor bouwen, verbouwen, slopen, vellen van bomen, verkavelen, uitbaten van een handelspand (+ 400 m²), een vegetatiewijziging en tal van andere zaken met impact op het milieu, vraagt u een vergunning aan.

Omgevingsvergunning 

 

Een andere procedure volgen

Welke (ver)bouwplannen behoeven geen vergunning?

Vrijstelling 

Kleine werken op en rond een gebouw hebben vaak enkel een melding nodig.

Melding 

Voor oude gebouwen en constructies is de vergunningstoestand vaak moeilijk te achterhalen. Dan hebt u een ‘vermoeden van vergunning’ nodig, die u kan laten vaststellen.

Vermoeden vergunning

 

Contactgegevens

Loket (op afspraak): Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Op afspraak:

Delen