Waaraan voldoet een kwalitatief signalisatieplan?

Een duidelijk en volledig signalisatieplan is wettelijk verplicht bij het plaatsen van werfsignalisatie op de openbare weg. Daarom geven wij onderstaande richtlijnen mee, bij de kwalitatieve beoordeling van een dossier zal er ook naar deze voorwaarden worden gekeken.

 • Situatieschets van het straatbeeld (straatnamen) en huisnummers; optioneel andere referentiepunten zoals verlichtingspaal, hectometerpaal, zijstraten, etc. Gelieve hier rekening te houden met de meest recente plaatsgesteldheid van het straatbeeld, bij voorkeur met foto’s.
 • Afmetingen van de inname openbaar domein.
 • Afmetingen van het niet-ingenomen en hindernisvrije gedeelte van rijbaan, voetpad of fietspad. Alsook de juiste inplanting van voorzieningen voor zwakke weggebruikers.
 • Ingetekend parkeerverbod met gedetailleerde informatie; voor welke zone u een parkeerverbod nodig heeft: duid dit aan op het plan, indien nodig per fase in de werken. De parkeerplaatsen die u dient vrij te houden in het kader van u werf moet u niet apart aan vragen.
 • Op schaal getekend.
 • Duidelijk leesbaar op A4-formaat en maximaal op A3-formaat.
 • Oriëntatie van de locatie (bv. rijrichting Noord, richting Borgerhout…).
 • De gebruikte verkeersborden en signalisatie van de volledige werfzone.
 • De gebruikte verkeersborden aangeduid door middel van het wettelijk voorziene pictogram of gebruikte nummering in de wegcode (E1, D1, F 45…).
 • Een nauwkeurige weergave van de werfsituatie op de openbare weg (inclusief opslagplaats, werfketen, tijdelijke toiletten, werfzone…) gedurende de volledige periode dat de openbare ruimte wordt ingenomen voor het uitvoeren van de werken en binnen de tijdsduur van de afgeleverde toelating.
 • In geval van gefaseerde werken:
  • een overzicht van de planning en aard van de uit te voeren werken
  • een plan per fase aan dezelfde voorwaarden
 • Digitale kaarten (zoals Google Maps) mogen enkel gebruikt worden voor omleidingsplannen.
 • Het plan mag niet getekend worden op de ondergrond van een bestaand bouwkundig of technisch plan waardoor de leesbaarheid verkleint (bijvoorbeeld bij plannen van nutsleidingen).
 • Het signalisatieplan moet zijn gedateerd en ondertekend door de verantwoordelijke voor de signalisatie.

 

Als u de signalisatieplannen aan uw aanvraag toevoegt, gebruik dan geen beelden van Google Maps of andere online kaartendiensten. Deze foto's zijn vaak enkele jaren oud en zijn bijna nooit de exacte weergaven van de locatie waar gewerkt moet worden.

 

Tip: Een geschikte ondergrond voor uw signalisatieplan kunt u terugvinden op www.geopunt.be. (Kies in het rechtermenu op Basiskaart, luchtfoto en adres > Basiskaarten > Basiskaart - GRB: volledige kaart.)

 

U moet bij uw aanvraag steeds rekening houden met volgende minimumafmetingen van een obstakelvrije doorgang voor:

 • zwakke weggebruikers:
  • Niet ingenomen buitenbreedte niet-gecombineerde doorgang:
   • Voetpad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
   • Fietspad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
  • Niet ingenomen buitenbreedte gecombineerde doorgang:
   • Voetgangers en enkel richting fietsverkeer: ≥ 2 m
   • Voetgangers en dubbelrichting fietsverkeer: ≥ 2,5 m
  • Hoogte: ≥ 2,2 m

Gemotoriseerd verkeer: 3.5 meter breedte

Delen