Wanneer is mijn dossier ontvankelijk?

Uw dossier wordt als volledig beschouwd, wanneer uw dossier alle nodige adviezen en bijlagen bevat.
Hieronder een overzicht van de VERPLICHT toe te voegen documenten:

 • Een volledig ingevulde aanvraag
 • Een signalisatieplan:

Dit is een overzichtsplan dat de locatie van de werken weergeeft. Het bevat een overzicht van de huidige situatie (rijstroken, rijrichting, signalisatie, verkeerslichten, wegmarkeringen...) van de geplande werken (voorsignalisatie, aanduiding waar materieel en materiaal wordt gestapeld, waar de werfzone zich bevindt...) en vermeldt alle afmetingen en afstanden. De voorwaarden voor een kwalitatief signalisatieplan kan u hier terugvinden.

Hieronder een overzicht van de OPTIONEEL toe te voegen documenten:

 • Een omleidingsplan geeft in detail de omleidingswegen voor weggebruikers weer.
  • Het bevat de juiste locatie van de omleidingsborden en eventuele (voor) aankondigingsborden. Omleidingswegen worden op het plan aangeduid door een lijn of door het juist aanduiden van de omleidingsborden.
  • Per vervoerscategorie (voetganger, fietser, openbaar vervoer…) kan een andere kleur/omleiding voorzien worden. U kunt werken met een legende van de gebruikte omleidings- en aankondigingsborden. In uw omleidingsplannen dient u rekening te houden met de visie van de dienst Mobiliteit van stad Antwerpen en De Lijn.
 • Indien uw werken een impact hebben op de omliggende buurt, gelieve een bewonersbrief toe te voegen aan uw dossier (bv. bij het afsluiten van een straat, etc.). Gelieve in deze bewonersbrief de start- en einddatum van uw werken op te nemen, alsook de contactgegevens van de uitvoerende aannemer, zodat bewoners deze persoon/firma kunnen contacteren in geval van problemen en/of vragen. U bent verplicht deze bewonersbrief voor de werken te verspreiden onder de omliggende bewoners.
 • Indien uw werk valt onder een bouwwerk, gelieve de schriftelijke toestemming van de buren toe te voegen aan het dossier (als een werf voor hun perceel wordt geplaatst, bij het blokkeren van een garage, etc.).
 • Indien automobilisten door uw geplande werken en bijhorende omleidingen verplicht worden een Lage Emissiezone (LEZ) te betreden, dient dit vooraf besproken te worden op de werkgroep Impact Management. Gelieve contact op te nemen met de dienst Mobiliteit (mobiliteit@antwerpen.be).
 • Indien u voor uw werken gebruik dient te maken van tijdelijke verkeerslichten, zal onderstaande informatie worden opgevraagd, gelieve u hierop voor te bereiden.
  • Plaats/locatie
  • Grondplan met afstanden
  • Datum van – tot en uren werken
  • Gegevens aannemer/verantwoordelijk voor de signalisatie en plaatsen lichten
  • Merk en type tijdelijke lichten

 

 • Adviezen:
  Afhankelijk van de plaatgesteldheid van uw gevraagde inname, heeft u gunstige adviezen nodig. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de plaatsgesteldheid van zijn inname, en welke adviezen aan het dossier moeten worden toegevoegd.

  • Bij het inzenden van uw aanvraag dient U op voorhand geen mobiliteitsadvies toe te voegen/aan te vragen. Wanneer uit de verwerking van uw dossier, door de dienst tijdelijke verkeerssignalisatie (werven) blijkt dat er een mobiliteitsadvies nodig is ifv uw opgegeven omleidingsplan, zult u hiervan in kennis worden gesteld. Pas na de in kennisstelling, doet u een aanvraag bij de mobiliteitsdienst (ifv het omleidingsplan). Het verkregen advies stuurt u door aan onze dienst. Dit advies wordt in het dossier opgenomen.
  • Veroorzaken uw werken hinder voor het openbaar vervoer? Dan moet u ook het akkoord van De Lijn bijvoegen. Deze toelating kunt u aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, te contacteren via omleidingen.vvrantwerpen@delijn.be.
  • Indien advies van Mobiliteit noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met de mobiliteitsambtenaar van stad Antwerpen, mobiliteit@antwerpen.be.
  • Indien advies mbt Noorderlijn noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met de organisatie Noorderlijn, info@noorderlijn.be.
  • Indien advies van AG Vespa noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met AG Vespa via tom.wuyts@vespa.antwerpen.be.
  • Veroorzaken uw werken hinder aan of bij een overweg of vinden ze plaats binnen de veiligheidszone van een spoorweg? Gelieve het akkoord van Infrabel toe te voegen aan uw dossier, contact mogelijk via info.projecten@infrabel.be.
  • Plaatst u een (mobiele) kraan of een ander zwaar werktuig van meer dan 25 ton? Vermeld dit dan bij uw aanvraag. Bij het uitstempelen van zware werktuigen kan er schade ontstaan aan voet- en fietspaden of de rijweg. Gelieve een kraanadvies toe te voegen aan uw dossier. Aanvragen via: herstellingopenbareruimte@antwerpen.be.
  • Vinden de werken plaats in de haven of hebben ze invloed op de bereikbaarheid van de haven? Dan heeft u een advies nodig van het Havenbedrijf Antwerpen NV. U kunt hen contacteren via wegen@portofantwerp.com of 03 229 64 00  en van scheepvaartpolitie.
  • Indien u vragen heeft over meldingsbladen in het kader van nutswerken, gelieve contact op te nemen met sw.werkennuts@antwerpen.be.
  • Federale Politie bij werken in de buurt van op -en afritten autosnelweg.
  • Indien uw werken of bouwkraan zich binnen een straal van 5km van de luchthaven bevinden, gelieve schriftelijke toelating van de luchthaveninspectie toe te voegen aan uw dossier. Gelieve contact op te nemen via inspection@antwerpairport.aero.
  • Neemt u ruimte in die voorbehouden is voor markten en foren? Dan heeft u een gunstig advies nodig van de dienst Stadstoezicht. Dit advies kunt u aanvragen via het aanmaken van een melding via onderstaande contactmogelijkheden. U zal vervolgens worden doorverwezen naar de juiste contactpersoon.
   • www.antwerpen.be/melden
   • Stedelijk contactcenter | tel. 03 22 11 333 | info@antwerpen.be
   • KLM SL tel. 03 338 65 85
   • De Blauwe Lijn | tel. 0800 123 12 | deblauwelijn@politie.antwerpen.be | e-loket
   • De lijst van markten en foren kunt u hier terugvinden. Let op, de verantwoordelijkheid voor het detecteren van conflicten ihkv markten en foren ligt bij de aanvrager. Als op het moment van de werken uw inname in conflict is met een markt of foor, loopt u het risico uw werken te moeten stilleggen en/of wijzigen ten voordele van de markt of foor.
 • Indien uw werken impact hebben op een ander gemeentebestuur, zorg ervoor dat ook deze besturen hiervan ingelicht zijn.
 • Indien u in het kader van uw werk of bijhorende omleiding hinder veroorzaakt voor het gebruik of lediging van de ondergrondse sorteerstraten, dan heeft u hiervoor het akkoord nodig van de dienst Stadsreinigig – stad Antwerpen. Gelieve contact op te nemen via sorteerstraatjes@antwerpen.be. Op https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen kan je via de stadslaag Afval> Sorteerstraatjes ondergronds de sorteerstraten terugvinden.
 • Indien u in het kader van uw werk toegang nodig heeft tot een autoluwe zone, heeft u hiervoor een vergunning nodig. In zulke autoluwe zone kan het zijn dat er verdwijnpalen aanwezig zijn, waardoor u tevens een pincode nodig heeft. Gelieve hiervoor een aanvraag in te dienen via https://parkeerverbod.antwerpen.be. Hier geldt een verwerkingsperiode van 6 werkdagen.
 • Indien advies van Groenvoorzieningen noodzakelijk is kan u dit aanvragen via Secretariaat.Groen@antwerpen.be.
 • Indien er in het kader van uw werken straatmeubilair (bv. Paaltjes, fietsbeugels, etc.) tijdelijk moet verwijderd worden, gelieve volgend formulier in te vullen en te bezorgen aan sw_BenO_interventies@antwerpen.be .
  • De prijzen voor het verwijderen van straatmeubilair kan u hier terug vinden.

 

Delen