Aanvoer via water en opslag aan Asiadok

Het kost erg veel geld om openbaar domein in te nemen voor opslag van bouwmaterialen. Voor aannemers kan het interessant zijn te werken met de nieuwe bouwhub aan Asiadok en aanvoer via water. Aan het Asiadok loopt een pilootproject stedelijke logistiek via binnenvaart.

Het kost erg veel geld om openbaar domein in te nemen voor opslag van bouwmaterialen. Voor aannemers kan het interessant zijn te werken met de nieuwe bouwhub aan Asiadok en aanvoer via water. Aan het Asiadok loopt een pilootproject stedelijke logistiek via binnenvaart. De tijdelijke maatschappij AMB baat er een terrein uit om palletten met bouwmaterialen over het water te vervoeren en er tijdelijk op te slaan. Met dit project wil de stad de bouwsector stimuleren om grote volumes per schip te laten aanvoeren in plaats van per vracht.

De bouwsector en stedelijke distributie creëren enorm grote volumes aan logistiek transport in de stad. Dat materiaal wordt momenteel nog steeds overwegend getransporteerd via de weg. De binnenvaart kan in een aantal gevallen een oplossing bieden. Omdat er aanzienlijk meer vracht op een schip past, kunnen op korte tijd grote volumes vervoerd worden.

Een jaar geleden lanceerden Slim naar Antwerpen en AG VESPA een oproep voor dit pilootproject aan het Asiadok. Uit de inzendingen is de tijdelijke vennootschap AMB (Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek) geselecteerd, die speciaal voor dit project werd opgericht door Blue Line Logistics en bouwmaterialenhandelaren J. Janssens & Zonen en De Rycke Gebroeders nv. Zij dienden een kwalitatief en geïntegreerd plan van aanpak in. Binnen AMB zal Blue Line Logistics zorgen voor de aan- en afvoer van goederen via de waterweg naar de overslagplaats. Bouwmaterialenhandelaren J. Janssens & Zonen en De Rycke zorgen voor de flow van bouwmaterialen, het beheer van de voorraad ter plaatse en de levering naar de nabijgelegen werven. Daarnaast willen zij ook bouwafval afvoeren.

Meer informatie

Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek 
Asiadok-Westkaai (voorbij werfzone ZNA ziekenhuis), 2030 Antwerpen 
info@ambouwlogistiek.be
Jens Huybrechts
03 313 03 51

Delen