Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers

Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen en ondernemers extra om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. Vorig jaar reserveerde de stad voor deze inspanningen 50 miljoen euro in een apart fonds. Sommige maatregelen lopen ook in 2022 verder. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen.

  1. Steunmaatregelen voor de Antwerpse detailhandel en horeca 

  • Tijdelijk verhoogde toelage voor renovatie handelspand

  Mooie winkels en horecazaken maken uw straat nog aantrekkelijker. Daarom kan je een toelage krijgen van de stad voor de renovatie van je handelspand. Vraag als huurder of eigenaar deze toelage aan voor de renovatie van een voorgevel of renovatie van een commerciële ruimte. Bekijk de mogelijkheden van de toelage.

  Investeerde je in veiligheidsmateriaal in je commerciële ruimte ter preventie tegen het coronavirus, zoals de plaatsing van beschermingswanden? De stad verleent hiervoor een éénmalige, bijkomende renovatietoelage. Ondernemers kunnen van deze éénmalige toelage genieten voor facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar.

   Karen Smeyers richtte met steun haar speciaalzaak in, haar verhaal lees je hier.

  • Horecataks

  De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 75% op de horeca-belasting (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits) voor aanslagjaar 2020. De stad heeft beslist om de horeca-belasting voor aanslagjaar 2021 te verminderingen met 5/12e. Belastingplichtigen die zijn opgestart tijdens het kalenderjaar 2020 zijn volledig vrijgesteld van de horeca-belasting voor het aanslagjaar 2021.

  • Gratis starterscoaching uitgebreid: voor alle ondernemers in detailhandel en horeca 

  De stad Antwerpen breidt de individuele starterscoaching voor ondernemers uit. Niet alleen starters in detailhandel en horeca, maar álle handelaars en horecaondernemers, kunnen zich inschrijven voor 2 gratis coachingsessies. Het toelagereglement is uitgebreid voor:

  • alle ondernemers in de sectoren detailhandel en horeca;
  • ondernemers met een initiatief om de digitale bereikbaarheid van lokale handels- en horecazaken te verhogen en te promoten, zoals een gezamenlijke webshop.

  Lees meer over de coachingsessies.  

  Nena Nena Shaw gebruikte deze gratis coaching, haar ervaring lees je hier.

  • Verhoging ondersteuning handelaarsvereniging

  De stad Antwerpen verhoogt tot 30 juni 2022 de ondersteuning voor grootschalige initiatieven van 5.000 naar 15.000 euro en het toelagepercentage van 50% naar 75%. Met deze maatregel wil de stad zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen uit de detailhandel en horeca ondersteunen tijdens de coronacrisis. 

  • Toelage thematische initiatieven

  Er is een nieuwe toelage ‘thematische initiatieven’ die de Antwerpse detailhandel en horeca steunt. Werk je samen met andere ondernemers rond thema’s die Antwerpen promoten als shopping- en horecastad? Dan kan je deze thematische toelage aanvragen. De toelage steunt gebiedsoverschrijdende initiatieven en stimuleert samenwerkingen tussen gelijkgestemde ondernemers. Bekijk de voorwaarden en enkele voorbeelden

  • Tijdelijke terrasuitbreiding aanvragen ​​​

  Door de veilige afstand van 1,5 meter die de Nationale Veiligheidsraad heeft opgelegd, verlies je als horecaondernemer waarschijnlijk een groot percentage van de zitruimte in je zaak en op het terras. Ter compensatie maakt stad Antwerpen het mogelijk om vergunde terraszones tijdelijk uit te breiden. Meer info over de aanvraag en de voorwaarden vindt u hier. Standaard vergunde terrassen kunnen worden omgevormd naar een winterterras onder bepaalde voorwaarden. 

  2. Steun voor start-ups en ondernemingen  

  • Gemotiveerde werkkrachten

  Treft de coronacrisis ook jouw bedrijf en heb je het moeilijk om talent te vinden voor je vacatures? Speciaal voor jou zet Stad Antwerpen 2 voordelige tewerkstellingsmaatregelen in de kijker. Ze vormen een brug tussen werkgevers en gemotiveerde werkzoekenden die voornamelijk laaggeschoold en/of anderstalig zijn. Een werkervaringsstage (WES) of Individuele Beroepsopleiding (IBO) is misschien iets voor jouw bedrijf, contacteer stad Antwerpen 

   Tomas Wijns koos voor een werkervaringsstage in zijn bedrijf, zijn ervaring lees je hier.

   Isabelle Goossens is op weg om haar groeidoelstellingen te halen, lees haar verhaal hier.

  • Vermindering van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren. Ondernemers kunnen hier vervoegd aanspraak op maken. Als gevolg van inactiviteit in het aanslagjaar 2020 mag de belasting verrekend worden in het aanslagjaar zelf. Hebben de motoren van uw onderneming stilgelegen?

  - Mail zo snel mogelijk naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be: het tijdstip van de stillegging van de motoren + en het heropstarten van de motoren achteraf.
  - Geef het ook aan op het aangifteformulier aanslagjaar 2020. Als u het aangifteformulier al hebt ingediend, dan kan u de stillegging alsnog doorgeven via e-mail.

  • Geen borg nodig overheidsopdrachten

  De stad beslist om opdrachtnemers geen borg te laten stellen voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan € 50.000 exclusief btw of waarvan de uitvoeringstermijn 45 dagen niet overschrijdt. Ook voor raamovereenkomsten waarbij de borgtocht per gesloten opdracht wordt gesteld, worden beide drempels in acht genomen. Voor borgen van reeds langer opgeleverde opdrachten die dat bedrag te boven gaan, wordt in de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, handlichting gegeven binnen de 30 kalenderdagen.

  • Vereenvoudiging overheidsopdrachten

  - Met een minimale administratieve inspanning kunnen lokale ondernemers en zelfstandigen voortaan meedingen naar stedelijke overheidsopdrachten.

  - De stad Antwerpen stapt af van het principe om aankopen maximaal te bundelen in grote raamovereenkomsten met een looptijd van 4 jaar, waardoor ook kleinere ondernemingen en zelfstandigen de kans krijgen zich kandidaat te stellen.

  3. Steun voor de diamantsector

  De stad Antwerpen biedt financiële ondersteuning voor individuele innovatietrajecten om diamantbedrijven futureproof te maken. De resultaten van deze trajecten worden gedeeld met de sector. 

   An Jonkers en Elkan Wijnberg stapten in een innovatietraject, hun ervaring lees je hier.

  Daarnaast worden individuele "Co-creatietrajecten " opgezet voor diamantbedrijven waarvan de resultaten niet gedeeld worden met andere bedrijven. De geldigheidsduur van het kwaliteitslabel ‘Antwerp Most Brilliant’ wordt automatisch met 6 maanden verlengd.

  4. Andere steunmaatregelen

  • Heropstart van het toerisme in Antwerpen

  Visit Antwerpen lanceert samen met het event- en marketingbureau Zanzibar, het boekingsplatform ‘Experience Antwerp’

  • Financiële tegemoetkoming bij annulatie riviercruise

  Indien een riviercruise annuleert, betaalt het bedrijf slechts 25% van het totale liggeld in plaats van de normale annuleringskost van 50% van het liggeld. De betaalde 25% wordt in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien de riviercruises opnieuw boeken in de periode tot voorjaar 2022.

  5. Fiscale steunmaatregelen

  • De stad heeft beslist om de volgende belastingen niet aan te rekenen voor aanslagjaar 2021:
   • de belasting op de horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits),
    • De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 5/12e op de horeca-belasting voor aanslagjaar 2021.
    • Belastingplichtigen die zijn opgestart tijdens het kalenderjaar 2020 zijn volledig vrijgesteld van de horeca-belasting voor het aanslagjaar 2021
    • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
   • de belasting op rendez-vous
    • De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 5/12e op de rendez-vous belasting voor aanslagjaar 2021
    • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.

  Er wordt een principieel recht toegekend aan schuldenaars om een afbetalingsplan te bekomen voor de (aanslag)jaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. In dit kader worden geen nalatigheidsinteresten en administratieve kosten aangerekend.

  Deel deze pagina: