Richtlijnen voor uw zaak of marktkraam

Als iedereen de regels respecteert, kunnen we samen uw klanten een fijne en veilige winkelervaring bieden. Samen tegen corona!

Op de website over corona kan u bekijken of ook uw handelszaak weer open mag. Als iedereen de regels respecteert, kunnen we uw klanten samen een fijne en veilige winkelervaring bieden.

Uw verantwoordelijkheid als handelaar

Elke handelaar draagt zelf de verantwoordelijkheid dat de regels van de Nationale Veiligheidsraad in zijn winkel worden gerespecteerd. Hieronder leest u alle maatregelen. U vindt er ook informatie over wachtrijmarkeringen, afdrukbare affiches met richtlijnen, affiches voor het maximaal aantal toegelaten personen aan te geven en handige tips voor de heropening van uw winkel.  

Wat verwachten we van de handelaar?

Als handelaar moet u rekening houden met de volgende maatregelen:

 • Draag een mondmasker
 • Stimuleer uw klanten om zo veel mogelijk elektronisch te betalen.
 • Laat webshopbestellingen niet afhalen in de winkel, maar werk met een afhaalpunt of thuisbezorging.
 • Plaats geen grote objecten die de voetgangersstroom kunnen belemmeren buiten uw winkel.
 • Geef voorrang aan 65+’ers, minder mobiele personen en zorgpersoneel. 

Daarnaast moet u erop toezien dat uw klanten:

 • Niet met te veel winkelen. Er wordt ofwel individueel gewinkeld, ofwel in het gezelschap van 1 persoon (tenzij de winkeluitbater het winkelen in gezelschap niet toelaat). Verplicht bij het winkelen: 1,5 meter afstand houden van het gezelschap als deze persoon niet behoort tot hetzelfde huishouden. In afwijking mogen 1 of 2 volwassenen de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen, of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
 • Een mondmasker dragen, voor wie ouder is dan 12 jaar.
 • 1,5 meter afstand houden van winkelmedewerkers en andere klanten.
 • Rechts aanhouden op straat en wanneer ze uw winkel verlaten.
 • Rechts van de ingang aanschuiven bij voorkeur.
 • Doorlopen als de wachtrij te lang is.

Wat verwachten we bijkomend van handelaars in het toeristisch centrum

Laat alleen producten leveren tussen 7u en 10u ‘s ochtends (dus niet meer tussen 7u en 11u) en na 19u ‘s avonds.

Plaats indien mogelijk een winkelverantwoordelijke aan de ingang van de winkel om de toestroom van klanten in goede banen te leiden. Wordt de wachtrij te lang en loopt ze over in de aangrenzende handelszaak? Vraag klanten dan om later terug te komen of online een bestelling te plaatsen.

Gebruik maximaal 2 kleine objecten, zoals sandwichborden, om buiten uw winkel een fysieke wachtrij af te bakenen. We vragen om grote objecten, zoals uitstallingen voor voeding, te verwijderen. Haal na sluitingstijd alle objecten weer binnen en voorzie steeds een vlotte doorgang voor de hulpdiensten.

Wat verwachten we van marktkramers?

De gekende coronamaatregelen blijven nog steeds van kracht op elke openbare markt. 

 • Vanaf 27 augustus 2020 wordt consumptie van voeding of drank ter plaatse weer toegelaten op de openbare markten. Hou wel rekening met de geldende horecaregels.
 • Elke markthandelaar, medewerker en bezoeker is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm.
 • Losse handelaars worden momenteel nog niet toegelaten op de openbare markten.
 • Demonstreerders mogen hun product blijven verkopen. Het demonstreren van het product zelf wordt niet toegelaten.

Wat voorziet de stad?

De stad Antwerpen zorgt voor deze extra’s in het toeristisch centrum:

 • 2 zelf af te drukken affiches met maatregelen om op te hangen aan uw etalageraam (zie onderaan deze pagina)
 • Voor uw winkel op de Meir en in de Leysstraat: minimaal 2 wachtrijmarkeringen.
  Op andere locaties waar grote drukte en wachtrijen worden verwacht, kan de stad extra markeringen aanbrengen om het begin van wachtrij en de gewenste afstand aan te geven.
 • In bepaalde winkelstraten van het toeristisch centrum:
  - wegmarkeringen om de wandelrichting aan te geven
  ledschermen met maatregelen
  - tijdelijke sanitaire voorzieningen aan de Wapper en op de Groenplaats, publiek gebruik van toiletten in Grand Bazar Antwerpen, Shopping Stadsfeestzaal en Centraal Station. Stuur uw klanten naar deze locaties als ze naar het toilet moeten.

De stad Antwerpen zorgt voor deze extra’s in andere winkelstraten: 

 • In grote winkelstraten en -gebieden plant de stad op het openbare domein biprintborden (A2- en A3-formaten) waarbij de bezoekers worden gewezen op de corona-voorschriften. 
 • Waar grote drukte en wachtrijen worden verwacht, zal de stad de komende weken op het voetpad wachtrijmarkeringen met sjablonen aanbrengen om het begin van wachtrijen te vormen en de gewenste afstand aan te geven. Dit gebeurt enkel op plaatsen waar de ruimte beperkt is en de social distancing in het gedrang kan komen. 
 • 2 zelf af te drukken affiches met maatregelen om op te hangen aan uw etalageraam (zie onderaan deze pagina)
 • In de de districtshuizen is een beperkte oplage van gedrukte raamaffiches verkrijgbaar. 

Beschikbaar materiaal voor marktkramers en winkels

De stad voorziet diverse affiches voor ondernemers om de maatregelen duidelijk op te hangen. Download de afdrukbare bestanden op deze pagina

Veiligheid

Om de openbare veiligheid te garanderen zal de stad in samenwerking met de politie de situatie monitoren. Op basis daarvan kan de stad beslissen om bijkomende maatregelen te nemen.

Problemen

Ondervindt u problemen op het openbaar domein? Meld ze aan de Blauwe Lijn via 0800 123 12.
Is het dringend? Bel dan 112. 

Betalend parkeren en LEZ

Let op: sinds 11 mei is parkeren in Antwerpen weer betalend of via schijf en is de lage-emissiezone weer van kracht.

Contact

 

  Delen