Richtlijnen voor uw zaak of marktkraam

Als iedereen de regels respecteert, kunnen we samen uw klanten een fijne en veilige winkelervaring bieden. Samen tegen corona!

Om te weten of uw zaak mag openblijven, zie onze corona-update voor ondernemers.

Uw verantwoordelijkheid als handelaar

Elke handelaar draagt zelf de verantwoordelijkheid dat de regels van de Nationale Veiligheidsraad in zijn winkel worden gerespecteerd. Hieronder leest u alle maatregelen. U vindt er ook informatie over wachtrijmarkeringen, afdrukbare affiches met richtlijnen, affiches voor het maximaal aantal toegelaten personen aan te geven en handige tips voor de heropening van uw winkel.  

Wat verwachten we van de handelaar?

 • Draag een mondmasker
 • Stimuleer uw klanten om zo veel mogelijk elektronisch te betalen.
 • Plaats geen grote objecten die de voetgangersstroom kunnen belemmeren buiten uw winkel.
 • Geef voorrang aan 65+’ers, minder mobiele personen en zorgpersoneel. 

Daarnaast moet u erop toezien dat uw klanten:

 • maximaal met 2 personen winkelen, of 1 volwassene met minderjarige kinderen. (vanaf 29/10)
 • Een mondmasker dragen, voor wie ouder is dan 12 jaar.
 • 1,5 meter afstand houden van winkelmedewerkers en andere klanten.
 • Rechts aanhouden op straat en wanneer ze uw winkel verlaten.
 • Rechts van de ingang aanschuiven bij voorkeur.
 • Doorlopen als de wachtrij te lang is.

Wat verwachten we van marktkramers? 

 • Markten blijven open, max. 1 persoon per 1.5 lopende meter kraam.
 • Voedingsproducten mogen verkocht worden, maar het nuttigen en het verkopen van drank en voeding voor consumptie ter plaatse, is verboden.
 • Op dit moment mogen er op de markten enkel essentiële producten zoals bepaald in het MB van 1/11/2020 verkocht worden. 
 • Jaarmarkten, kermissen, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.
 • Elke markthandelaar, medewerker en bezoeker is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm.
 • Losse handelaars worden momenteel nog niet toegelaten op de openbare markten.
 • Demonstreerders mogen hun product blijven verkopen. Het demonstreren van het product zelf wordt niet toegelaten.

Wat voorziet de stad?

 • Zelf af te drukken affiches met maatregelen om op te hangen aan uw etalageraam.
 • Voor uw winkel op de Meir en in de Leysstraat: minimaal 2 wachtrijmarkeringen.
  Op andere locaties waar grote drukte en wachtrijen worden verwacht, kan de stad extra markeringen aanbrengen om het begin van wachtrij en de gewenste afstand aan te geven.
 • In bepaalde winkelstraten van het toeristisch centrum:
  • Wegmarkeringen om de wandelrichting aan te geven
  • Publiek gebruik van toiletten in Grand Bazar Antwerpen, op het Steenplein, in Shopping Stadsfeestzaal en Centraal Station. Stuur uw klanten naar deze locaties als ze naar het toilet moeten.

Veiligheid

Om de openbare veiligheid te garanderen zal de stad in samenwerking met de politie de situatie monitoren. Op basis daarvan kan de stad beslissen om bijkomende maatregelen te nemen.

Problemen

Ondervindt u problemen op het openbaar domein? Meld ze aan de Blauwe Lijn via 0800 123 12.
Is het dringend? Bel dan 112. 

Contact

 

  Delen