WerkErvaringsStage (WES)

Laat werkzoekenden extra ervaring opbouwen zonder extra kosten.

Met een Werkervaringsstage (WES) geef je een werkzoekende de kans om ervaring op te doen op jouw werkvloer. Deze stage is helemaal gratis voor jouw bedrijf. 

Je helpt de werkzoekende bij het versterken van generieke competenties: werkritme, attitude, communicatieve skills, omgaan met informatie... Een WES duurt 1 tot 6 maanden, afhankelijk van het opleidingsplan, aan een minimum van 20 uur per week.

Doelgroep

De WES is er voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt én die in begeleiding zijn binnen een traject Tijdelijke Werkervaring (TWE OCMW of TWE werkzoekende). Deze werkzoekenden zijn nog niet helemaal klaar om in het bedrijfsleven te stappen. Met de WES help je hen op weg naar het echte werk.

Kosten

VDAB betaalt de voltijdse stagiair maandelijks een WES-stagepremie van 200 euro (bruto). Daarbij komt nog een vergoeding voor de verplaatsing en eventuele kinderopvang. De WES is kosteloos voor de werkgever.

Meer info

Lees meer over WES op deze fiche van vdab en bij www.vlaanderen.be.   

 

 

 

Delen