Ondergrondse uitgraving

Als u werknemers in een ondergrondse uitgraving tewerkstelt, moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier (.pdf) in.

Voeg volgende bijlagen toe:

 • situeringsplan
 • uitvoeringsplannen van de toestand voor en na de geplande verandering
 • andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken
   
 1. Bezorg uw aanvraag  in vijfvoud:
 • ofwel tegen ontvangstbewijs aan de dienst milieuvergunningen.
 • ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

Behandelingsprocedure

 • Binnen 5 dagen na ontvangst van uw aanvraag opent het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek van 15 dagen.
 • Na de sluiting van het onderzoek maakt de burgemeester het dossier over aan de regionale directie van de federale dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze afdeling krijgt 60 dagen tijd om advies uit te brengen.
 • Na ontvangst van dit advies heeft het schepencollege 15 dagen om een definitieve uitspraak te doen. Een afschrift van het besluit wordt binnen 5 dagen na de beslissing aan de aanvrager overgemaakt.
 • Op de dag van verzending van het besluit wordt een affiche met de beslissing uitgehangen gedurende 10 dagen. Binnen deze termijn kan er beroep worden aangetekend bij de gouverneur van de provincie.

Delen

Thema's