Privacy

Cookies

Stad Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens op  www.ondernemeninantwerpen.be.

De website maakt gebruik van cookies. De stad is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren.

E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e‑loket, worden enkel afgeleverd als uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken en om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. Daarnaast willen we u op de hoogte houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op en die van belang zijn voor uw onderneming. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor commerciële doeleinden aangewend.

Stad Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Verwerking van uw gegevens

De gegevens die stad Antwerpen van u ontvangt, via e‑mail, invulformulier of andere, verwerken en gebruiken we om u op de hoogte te houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op en die van belang zijn voor uw onderneming. De contactpersoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet verder gegeven aan derden.

Uw gegevens bekijken

U kan via businesseninnovatie@stad.antwerpen.be altijd navragen of uw gegevens in onze databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heeft u het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren.

Meer informatie over de federale privacy commissie en de privacywet vindt u op www.privacy.fgov.be.