Privacy

Stad Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van www.ondernemeninantwerpen.be. De stad is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren.

Gegevens die stad Antwerpen via een e‑mail of invulformulier ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie.

De website maakt gebruik van cookies voor de inschrijvingen op de nieuwsbrief.

U kan via info@stad.antwerpen.be altijd navragen of uw gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heeft u altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren. Uw aanvraag wordt dan aan de stadsdienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens overgemaakt.

 

E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e‑loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

Stad Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met DL_e-loket@stad.antwerpen.be.

 

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op www.privacy.fgov.be.

Delen