Reclame op een werfafsluiting plaatsen

Wil u reclame plaatsen op uw werfafsluiting? U kan hiervoor een vergunning aanvragen bij stad Antwerpen.

Voorwaarden

U kan enkel een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor reclame op een werfafsluiting als u beschikt over

Wie kan een aanvraag doen?

U kan een toelating aanvragen als u een schriftelijke en ondertekende goedkeuring kan voorleggen van

  • ofwel de eigenaar van het perceel of gebouw
  • ofwel de aannemer van de werken of de bouwheer

Hoe een aanvraagdossier samenstellen?

Uw dossier bestaat uit

  • toestemming van de lokale politie om een werfafsluiting te plaatsen (het volledige, origineel afgestempelde dossier)
  • document ondertekend voor akkoord van de eigenaar en de aannemer waarin hij zich akkoord verklaart met de reclame op de werfafsluiting
  • volledig aanvraagdossier met een eenvoudige dossiersamenstelling

Hoe kan u een aanvraag indienen?

Bezorg uw aanvraag in 4 exemplaren aan de dienst stedenbouwkundige vergunningen:

  • tegen afgiftebewijs aan het loketadres
  • per aangetekend schrijven aan het postadres Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Het dossier volgt de procedure van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Hoe lang blijft de vergunning geldig?

Uw vergunning is geldig totdat de toestemming voor uw werfafsluiting eindigt.

Tarief

De belasting op reclame bedraagt  50 euro per m², met een minimumaanslag van 75 euro. Meer details vindt u in het belastingreglement.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Delen