Reclamedragend zeildoek plaatsen op een bouwsteiger

Wil u reclame op een bouwsteiger of stelling hangen? Daarvoor kan u een tijdelijke toelating aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u in de bouwcode.

Wie kan een aanvraag doen?

U kan een toelating aanvragen als u een schriftelijke en ondertekende goedkeuring kan voorleggen van:

  • ofwel de eigenaar van het perceel of gebouw
  • ofwel de aannemer van de werken of de bouwheer

Hoe kan u een aanvraag indienen?

Hoe een aanvraagdossier samenstellen?

Uw aanvraagdossier bestaat uit:

  • een toelating voor het plaatsen van een bouwsteiger (bouwstelling) van de politie
  • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling.
  • beschrijving van de materialen, gebruikte kleuren en afmetingen
  • de stedenbouwkundige vergunning of de offerte van de aannemer met vermelding van de geplande duur en beschrijving van de werken

Een goed samengesteld aanvraagdossier zorgt voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag.

Vanaf wanneer mag u uw steigerdoek plaatsen? 

Vanaf het moment dat u in het bezit bent van de toelating.

Tarief

De belasting bedraagt 50 euro per m², met een minimumaanslag van 75 euro. Meer details vindt u in het belastingreglement.

 

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Delen