Skills Navigator


pakt de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio België Nederland aan.

In deze grensregio is de arbeidsvraag groter dan het aanbod. Er is een tekort aan geschoold personeel, zeker in sectoren zoals de logistiek. 21st century skills definiëren en aanleren aan potentiële kandidaat-werknemers – met focus op digitale skills - zijn de uitdaging voor deze regio.

De juiste skills voor de 21ste eeuw
De juiste skills zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart van de regio. Met de juiste vaardigheden kunnen werknemers hun job kwalitatief invullen. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk cruciaal. Zij moeten immers internationaal concurreren, innoveren en snel kunnen inspelen op nieuwe trends. Wil deze regio haar positie van innovatieve voorloper behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste skills kunnen blijven leveren.

Onderwijs en bedrijven vormen samen kandidaten voor de toekomst
In dit gebied moeten de beschikbare skills dringend beter ingezet worden. Ook moeten de nodige vaardigheden geheroriënteerd en versterkt worden. Uitgangspunt is de vraag van de werkgevers. Zij kunnen de mismatch het beste inschatten en zijn best geplaatst om meer verantwoordelijkheid op te nemen. Samen met het onderwijs- en opleidingsveld moeten ondernemingen de jongeren en werkzoekenden de juiste skills bijbrengen waardoor ze vlot(ter) en met de juiste vaardigheden aan het werk kunnen. Zo kunnen enerzijds de ondernemingen in dit gebied meer juiste, goed opgeleide, mensen vinden en anderzijds wordt elke jongere/werkzoekende beter georiënteerd naar een job op maat van zijn/haar skills en een loopbaan die bij hem/haar past.

Meer info
Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info: www.grensregio.eu

Partners:
Stad Gent, Stad Antwerpen, Rotterdam, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis – Plantijn Hogeschool, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Kazi nv, Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Stichting STC-Group, VDAB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Portstream b.v.

Delen