Sociaaleconomische vergunning

Als u een kleinhandelszaak wil uitbaten in stad Antwerpen met een nettohandelsoppervlakte groter dan 400 m², dan heeft u een sociaaleconomische vergunning nodig. 

Nieuws

De sociaaleconomische vergunning wordt geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning. De procedure voor het aanvragen van een sociaaleconomische vergunning zal wijzigen op 1 augustus 2018. Vanaf dat moment zal u de procedure moeten volgen zoals opgenomen in het omgevingsvergunningendecreet. De huidige procedure, zoals hieronder beschreven, blijft dus voorlopig van kracht. Voor het volledige decreet integraal handelsvestigingsbeleid verwijzen wij u graag door naar de website van de Vlaamse Overheid.

Wanneer is de vergunning nodig?

Voorbeelden van detailhandelszaken zijn: supermarkten, autogarages met showroom, tuincentra, kledingzaken, doe-het-zelfzaken.

Als uw kleinhandelszaak een nettohandelsoppervlakte heeft groter dan 400 m², dan heeft u een sociaaleconomische vergunning nodig voor:

  • een nieuw bouwwerk
  • een handelsgeheel
  • de uitbreiding van een bestaand bouwwerk of complex
  • de vestiging in een gebouw dat voordien niet bestemd was voor kleinhandel
  • een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat voordien al werd gebruikt voor handelsdoeleinden

Een bestaande handelszaak die reeds over een sociaaleconomische vergunning beschikt kan bij een beperkte uitbreiding of bij een beperkte verhuis gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. Deze procedure bestaat uit een voorafgaande verklaring gericht aan de stad Antwerpen waarbij de aangever zijn intenties kenbaar maakt.

Uitgebreide informatie over de vergunning leest u in de infobrochure (.pdf).

Hoe een sociaaleconomische vergunning aanvragen?

  1. Vul het aanvraagformulier voor een sociaaleconomische vergunning in.
  2. Bezorg het ingevulde formulier en uw marktstudie (zie brochure) aan Bedrijvenloket via aangetekend schrijven of aan het loket tegen ontvangstbewijs. Bezorg beide in tweevoud, liefst vergezeld van een digitale kopie.

De aanvraag en de behandeling van het dossier zijn gratis.

Verplichte bekendmaking van een goedgekeurde aanvraag

Wordt uw aanvraag tijdig goedgekeurd?

Maak de beslissing aan het publiek bekend binnen 8 dagen. U doet dit door het aanplakformulier bij tijdige goedkeuring (.pdf) af te printen in voldoende grote zwarte letters op een wit papier van minstens 35 dm² (= 50 cm x 70 cm).
Dit formulier hangt u voor de start van de werken op alle plaatsen waar de vergunde vestiging grenst aan de openbare weg. Het moet blijven hangen tot de opening van de vergunde vestiging.

Wordt over uw aanvraag niet tijdig beslist? Dan is uw aanvraag automatisch goedgekeurd.

Maak de beslissing aan het publiek bekend binnen 8 dagen. U doet dit door het aanplakformulier bij niet-tijdige beslissing (.pdf) af te printen in voldoende grote zwarte letters op een wit papier van minstens 35 dm² (= 50 cm x 70 cm).

Dit formulier hangt u voor de start van de werken op alle plaatsen waar de vergunde vestiging grenst aan de openbare weg. Het moet blijven hangen tot de opening van de vergunde vestiging.         

 

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak

...

Delen