Taxidienst en verhuurdienst met chauffeur uitbaten

Wil u een taxidienst of verhuurdienst met chauffeur exploiteren in stad Antwerpen? Dan heeft u een vergunning nodig. Het aantal vergunningen voor een taxidienst is beperkt. In Antwerpen kunnen in 2017 maximaal 479 taxivoertuigen vergund worden. De stad werkt dan ook met een wachtlijst. Voor verhuurdienst met chauffeur is er geen wachtlijst.

Taxinieuwsbrief

Driemaandelijks wordt de taxisector op de hoogte gebracht van nieuwigheden, evenementen enz. via een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle vergunde taxi-exploitanten en verhuurdiensten met bestuurder. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen?

Geef uw e-mailadres door aan het Bedrijvenloket

In de nieuwsbrief wordt er vaak verwezen naar deze rubriek voor meer details en nieuwigheden. Dit laat ons toe om op een snelle manier informatie met de taxisector te delen, zoals wijzigingen van standplaatsen en evenementen:

Evenementen

Er vinden heel wat evenementen plaats in de stad Antwerpen. Een overzicht van evenementen waarvan u mogelijks hinder kan ondervinden, vindt u hier:

 • 16 november 2019 - Intrede van de Sint: omgeving MAS en Hanzestedenplaats zijn heel de dag moeilijk bereikbaar.
 • 7 december 2019 tot 5 januari 2020 - Winter in Antwerpen: vanaf 22 november 2019 start de opbouw van het winterdorp in de omgeving van de Groenplaats, Grote Markt en Steenplein. De Grote Markt is vanaf dan niet meer toegankelijk voor taxi's en de taxistandplaatsen van het Steenplein worden verplaatst naar de Ernest Van Dijckkaai.

Maak een afspraak

U kan bij één van onze medewerkers een afspraak maken om uw persoonlijk dossier te bespreken. Via onderstaande link kan u meteen een afspraak vastleggen op een moment dat voor u past.

Let op. Een vergunning aanvragen of vernieuwen doet u nog steeds via het onderstaande digitale aanvraagformulier. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Maak een afspraak

Taxidienst

Wil u een taxidienst uitbaten, dan hebt u een vergunning nodig van de stad. Momenteel zijn er geen vrije vergunningen, dus kan u zich enkel inschrijven voor de wachtlijst.

Inschrijven op de wachtlijst

 1. Maak een afspraak bij het Bedrijvenloket en neem mee:
  • identiteitskaart
  • uittreksel strafregister conform artikel 596.1-27 (in Antwerpen het model 3) van maximaal 3 maanden oud
 2. Denk er aan uw interesse om een taxidienst uit te baten jaarlijks te bevestigen. Als u niet tijdig verlengt, dan verliest u uw plaats op de wachtlijst.

Vraag een verlenging van uw plaats op de wachtlijst aan

Voorwaarden voor een taxivergunning

Komt er een vergunning vrij en bent u de eerste op de wachtlijst? Dan kan u een taxivergunning aanvragen als u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden uit artikel 25 van het stedelijk taxireglement (.pdf).
 • U heeft een geldig uittreksel strafregister conform artikel 596.1-27 (in Antwerpen het model 3).
 • U heeft een geldig ondernemingsnummer.
 • U slaagt voor het examen over de taxiwetgeving.
 • U bent in staat om uw financiële verplichtingen na te komen en kan aantonen dat u over voldoende taxivoertuigen beschikt. Meer info vindt u in de infobrochure exploitant (.pdf).
 • U kan aantonen dat uw voertuigen gekeurd en verzekerd zijn voor bezoldigd personenvervoer.

De regels om een taxidienst uit te baten, vindt u in:

Voorwaarden voor een taxivoertuig

 • Elk taxivoertuig heeft op beide zijflanken een horizontale, zwart-geel geblokte strip op de portieren. Deze strip, een kleef- of magneetband, bevindt zich boven de wielkasten en is 8 cm breed. Het geel is meloengeel (RAL-kleur 1028).
 • Een taxivoertuig is maximaal 7 jaar oud. Daarna wordt het vervangen door een jonger of nieuw exemplaar.
 • Het is toegestaan om op of in een taxivoertuig publiciteit aan te brengen. Reclame die in strijd is met de openbare orde of goede zeden, reclame van politieke aard of misleidende reclame is verboden. De exploitant moet het stedelijk belastingreglement op mobiele reclame naleven.
 • Vanaf januari 2018 rijden nieuw vergunde voertuigen op alternatieve brandstoffen (elektriciteit, waterstof, brandstofcel, plug-in-hybride en CNG). Bestaande exploitanten (met voertuigen vergund vóór 2018) hebben tot 1 januari 2025 tijd om hun voertuigenvloot ter vernieuwen.
 • Alle vergunde voertuigen van een nieuwe exploitant zijn uitgerust met een betaalterminal die elektronische betalingen toelaat (betaalkaart, kredietkaart, draadloos betaalsysteem). Voor bestaande exploitanten geldt deze verplichting van 23 april 2018. De klant kiest vrij hoe hij wil betalen, ook cash betalen moet mogelijk zijn.

Taxivergunning of vernieuwing aanvragen

Wanneer er een taxivergunning vrijkomt, kan u een vergunning aanvragen met onderstaand e-formulier. Ook de vijfjaarlijkse hernieuwing van uw vergunning kan u aanvragen.

Vraag uw taxivergunning of vernieuwing aan.

Taxibrevet

Taxichauffeurs moeten in het bezit zijn van een taxibrevet.

Verhuurdienst met chauffeur

U kan een vergunning aanvragen voor een verhuurdienst met chauffeur voor bijvoorbeeld volgende activiteiten:

 • uw onderneming verhuurt een voertuig voor een huwelijk of begrafenis.
 • uw onderneming werkt samen met een reisbureau of mutualiteit.

Lees de infobrochure voor exploitanten (.pdf) zodat u de correcte documenten meteen meebrengt.

Voorwaarden voor een vergunning

 • De ritten zijn op voorhand vastgelegd in een huurcontract.
 • De klant beschikt minstens 3 uur over de wagen.
 • Het voertuig mag alleen op de openbare weg rijden als het verhuurd is.
 • De wagen mag er niet uitzien als een taxi (kreeg u ook een taxivergunning voor het voertuig, dan mag natuurlijk wel de taximeter aan boord blijven).
 • U heeft een geldig uittreksel strafregister conform artikel 596.1-27 (in Antwerpen het model 3).
 • U heeft een geldig ondernemingsnummer.
 • U bent in staat om uw financiële verplichtingen na te komen en kan aantonen dat u over voldoende voertuigen beschikt.
 • U kan aantonen dat uw voertuigen gekeurd en verzekerd zijn voor bezoldigd personenvervoer.
 • Kennis van de wetgeving door een examen af te leggen bij het Bedrijvenloket, zie verder.
 • Vanaf januari 2018 rijden nieuw vergunde voertuigen op alternatieve brandstoffen (elektriciteit, waterstof, brandstofcel, plug-in-hybride en CNG). Bestaande exploitanten (met voertuigen vergund vóór 2018) hebben tot 1 januari 2025 tijd om hun voertuigenvloot ter vernieuwen.

Vergunning of vernieuwing aanvragen

Wilt u een vergunning voor een verhuurdienst met chauffeur aanvragen of moet uw vergunning hernieuwd worden? Vul dan onderstaand e-formulier in.

Vraag uw vergunning of vernieuwing aan.

Erkenningskaart

Chauffeurs voor verhuurdiensten van wagens die gevestigd zijn in stad Antwerpen hebben de erkenningskaart nodig. Beschikt u al over een taxibrevet van de stad? Dan heeft u geen afzonderlijke erkenningskaart nodig. De erkenningskaart is 2 jaar geldig. U moet zelf tijdig uw kaart vernieuwen ten vroegste 2 maanden en ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de geldigheid van uw kaart. Lees hier alle informatie over de erkenningskaart.

Examen wetgeving

Voordat u een vergunning kan bekomen, test de stad uw kennis over de wetgeving. Om te slagen moet u 70% behalen op dit examen. U bereidt zich voor door de wetgeving grondig te bestuderen:

Het examen bevat vragen over het exploiteren van een taxidienst als over de exploitatie van een verhuurdienst met bestuurder. Mogelijke vragen zijn:

 • Mag er in een taxi gerookt worden?
 • Aan wie moet een wijziging van uw maatschappelijke zetel worden gemeld?
 • Mag ik mijn taxivoertuig inzetten als een voertuig voor verhuurdienst met bestuurder?

Breng mee:

 • 10 euro inschrijvingsgeld;
 • identiteitskaart;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596.1-27 (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud.

Tarieven

Taxidienst

De gemeenteraad legt de taxitarieven vast. Zowel voor de chauffeurs als voor de klanten zorgt dit voor duidelijkheid. Op 25 juni 2018 werden er nieuwe taxitarieven bepaald voor gewone voertuigen, die gelden vanaf 3 september 2018.

Verhuurdienst met chauffeur

U bepaalt zelf de tarieven die u aan de klanten wil aanrekenen. Deze moeten wel minimaal gelijk zijn aan de tarieven vastgelegd door de gemeenteraad. De minimumtarieven (exclusief btw) zijn:

 • 90 euro voor de eerste 3 uur
 • 30 euro per bijkomend uur

Belasting

Wil u een taxidienst of een verhuurdienst met chauffeur exploiteren in stad Antwerpen? Dan betaalt u jaarlijks een belasting per voertuig.

Wijzigingen melden

Wijzigt u

 • de naam van uw vennootschap?
 • de vennootschapsvorm?
 • de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel?
 • een van uw voertuigen of de garage?

Meld dit binnen 8 dagen aan het Bedrijvenloket of via het juiste e-formulier.

Vraag een nieuwe voertuigkaart aan (voor wijziging voertuig, aanvraag duplicaat in geval van diefstal/verlies, en/of wijziging maatschappelijke zetel)

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak

Gesloten op 11 november 2019.
 ...

Delen

Sectoren

Thema's