Terrastoelating aanvragen

Wil u voor uw horecazaak of winkel een open terras plaatsen op de openbare weg in stad Antwerpen? Vraag dan een terrastoelating aan.

Voor wie?

U kan een toelating aanvragen

  • voor uw horecazaak
  • als uw handelszaak een vergunning heeft om drank en eten te serveren

Hoe aanvragen?

  1. Het politiereglement open horecaterrassen (.pdf) is van toepassing op het volledige grondgebied van Antwerpen.
  2. Het reglement voor open horecaterrassen bestaat uit minimumbepalingen die voor de hele stad gelden. Terrassen komen vaak gegroepeerd voor. Straten waar veel terrassen gegroepeerd voorkomen, worden strategische horecakernen genoemd. Deze krijgen een verfijning van het terrasreglement op maat van de buurt. Dat gebeurde in samenwerking met de lokale horecaondernemers.

Vul het aanvraagformulier in.

De stad neemt een beslissing binnen 75 dagen na volledigverklaring van uw terrasaanvraag. Ten laatste 10 dagen na de beslissing ontvangt u een afschrift.

Wegenwerken: wat met uw terras?

Als u tijdens werken in uw straat uw terras niet meer buiten kan zetten, dan kan u een belastingvermindering krijgen.

Tijdelijke terrasuitbreiding tot 31 oktober 2020

Wilt u uw terras uitbreiden omwille van de corona-maatregelen in stad Antwerpen? Vraag dan een tijdelijke uitbreiding terras aan via dit e-formulier. Meer details over hoe u de tijdelijke terrasuitbreiding aanvraagt, leest u hier. U kan de volledige politieverordening hier nalezen.

Bij elk zoneringsplan is er een aanvullend plan opgemaakt voor de tijdelijke uitbreiding omwille van de corona-maatregelen. Deze uitbreidingen zijn aangeduid in een paarse kleur.

Indien er geen uitbreidingsplan voor uw straat of plein beschikbaar is, is er geen uitbreiding mogelijk door gebrek aan ruimte op deze locaties. U kan wel een aanvraag indienen om gebruik te maken van de terrasruimte van het naburige pand, op voorwaarde dat uw buurman zelf hiervan geen gebruik van kan / wenst te maken.

Strategische horecakernen

Straten waar veel terrassen gegroepeerd voorkomen, worden strategische horecakernen genoemd. Deze krijgen een verfijning van het terrasreglement op maat van de buurt.

Kern Centraal Station

Kern Eilandje - Oude Dokken

Kern Historisch Centrum

Kern Lange Lobroekstraat

Kern Schipperskwartier

Kern Studentenbuurt

Kern Theaterbuurt

Kern Zuid

Kern Zurenborg

Tarief

De belasting is afhankelijk van de locatie van uw zaak en bedraagt 20 of 40 euro per vierkante meter. 

Meer informatie vindt u in het belastingreglement op de horeca.

 

Contactgegevens

Delen