Evenement organiseren

Wil uw bedrijf een gedeelte van de openbare weg gebruiken of organiseert u een openbaar evenement in de openlucht? Dan hebt u hiervoor een vergunning nodig van stad Antwerpen.

Wanneer aanvragen?

Kleine evenementen: vraag ten laatste 3 weken op voorhand toelating aan.

 • Een klein evenement is een activiteit die niet langer dan 1dag duurt en geen tussenkomst van de stad vergt.
 • In sommige gevallen volstaat een 'melding', wat betekent dat u meteen toelating krijgt van de stad.
 • Het evenementenloket bekijkt of de gevraagde locatie beschikbaar is en onderzoekt de activiteit.
 • U krijgt zo snel mogelijk bericht als er ergens een probleem is.

Middelgrote evenementen: vraag ten laatste 6 weken vooraf toelating aan.

 • Dit geldt ook voor kleine evenementen waarbij een vorm van ondersteuning van de stad nodig is, zoals fietsbegeleiding en straten autovrij of parkeervrij maken.
 • Logistieke steun van de stad vraagt u minstens 2 maanden op voorhand aan.

Grote evenementen: vraag ten laatste 4 maanden op voorhand toelating aan.

Ondersteuning van de stad

De ondersteuning die de stad aan uw evenement biedt – zowel kortingen en vrijstellingen als logistieke steun – ligt vast in een matrix. Die bestaat uit 7 categorieën die u terugvindt in het 'stedelijk evenementenkader (.pdf).

7 categorieën

Evenementen zijn opgedeeld in zeven verschillende categorieën, allemaal met andere voorwaarden en aan de organisatie gebonden tarieven.

 • Categorie 1: evenementen die door de groep Stad Antwerpen zelf worden georganiseerd.
 • Categorie 2: evenementen georganiseerd in samenwerking met de groep Stad Antwerpen.
 • Categorie 3: naamsversterkende evenementen en nieuwe events die het potentieel hebben om zo’n naamsversterkend event te worden.
 • Categorie 4: evenementen aan de districten gebonden, die samenlevingsversterkend werken.
 • Categorie 5: overige, extern georganiseerde evenementen die niet winstgevend bedoeld zijn
 • Categorie 6: overige, extern georganiseerde evenementen die wél winstgevend bedoeld zijn.
 • Categorie 7: evenemententerrassen

4 stadszones

De stad is opgedeeld in 4 zones met een apart tarief voor de inname van openbaar domeinen afhankelijk van de locatie en marketingwaarde. Daarbij werd rekening gehouden met verschillende factoren zoals het aantal activiteiten op drukke plekken, de aantrekkelijkheidsfactor voor toeristen en bewoners en de concentratie van handelszaken.

 • Zone A (de Via Sinjoor-as): De Keyserlei, Groenplaats, Grote Markt, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Operaplein, Schoenmarkt, Steenplein, Suikerrui, Teniersplaats 
 • Zone B
  • Bovenlokale straten & pleinen: Gedempte Zuiderdokken en centrale winkel- en toeristische as (uitgezonderd de Via Sinjoor-as)
  • Officieel beschermde groenparken en –zones
  • Toplocaties voor ambulante handel: Eilandje, Gedempte Zuiderdokken (tussen de Vlaamse- en Waalsekaai), Park Spoor Noord, Theaterplein
  • Bovenlokale horecakernen
  • Kernwinkelgebied Centrum Antwerpen
 • Zone C
  • Bovenlokale straten & pleinen: Straten met doorgaande verkeersfunctie, Diamantwijk (Hoveniersstraat, Rijfstraat, Schupstraat)
  • Niet-beschermde groenzones en parken
  • Lokale horecakernen
  • Prioritaire én niet-prioritaire kernwinkelgebieden (uitgezonderd Centrum Antwerpen)
 • Zone D: alle overige straten en pleinen 

Hoe een vergunning aanvragen?

Stad Antwerpen ondersteunt evenementen in de stad. Tegelijkertijd wil de stad vermijden dat een wijk overbelast of onbereikbaar wordt. Daarom heeft u een vergunning nodig voor feesten, braderijen en evenementen die plaatsvinden op de openbare weg of in de openlucht en die toegankelijk zijn voor een algemeen publiek.

U ontvangt deze vergunning als uw activiteit voldoet aan de voorwaarden op het vlak van veiligheid, gezondheid en properheid. Een garantie dat uw activiteit veilig verloopt voor wie eraan deelneemt en met minimale overlast voor wie dat niet doet.

Vraag een vergunning aan via het evenementenloket

Wat doet de stad met uw evenementenaanvraag?

Als u uw evenementenaanvraag hebt ingediend, dan controleert de stad volgende zaken:

 • Is de gevraagde locatie nog vrij op de door u vermelde datum?
 • Is dit de meeste geschikte locatie voor uw evenement?
 • Advies andere stadsdiensten:
  • De politie bekijkt uw evenementenaanvraag vanuit veiligheidsperspectief, verkeerstechnische aspecten en invloed op mobiliteit.
  • De brandweer bekijkt uw inplantingsplannen en gaat onder andere na of de brandveiligheid gegarandeerd blijft.
  • De dienst stadsreiniging bekijkt de impact van uw evenement op de properheid van de buurt.
  • De logistieke diensten van de stad bekijken of de door u gevraagde materialen beschikbaar zijn.
  • De milieupolitie bekijkt of lawaaioverlast kan ontstaan voor de omgeving.
 • Als dat nodig is, kan u toelichting geven op een veiligheidsoverleg met de betrokken stadsdiensten.
 • Indien alle adviezen en afspraken gunstig zijn, dan ontvangt u een toelating van de burgemeester.
 • Op elk evenement dat u organiseert in Antwerpen gelden sowieso de algemene voorwaarden en de standaardvoorwaarden van de brandweer Antwerpen (.pdf).

Vereenvoudigde aanvraag voor een evenemententerras

Wil u op uw terras een tapinstallatie, bbq of tent plaatsen? Dan kan u hiervoor een vereenvoudigde aanvraag doen voor een evenemententerras.

Veiligheid op evenementen met verhoogd risico

Als u een festival of evenement wil organiseren, is de veiligheid van de bezoekers een van de belangrijkste aspecten van uw organisatie. Om de veiligheid te garanderen, moet u zeker bij grootschalige evenementen veiligheidsmedewerkers inzetten die aan publieksbegeleiding doen. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de organisator. De wetten en regels rond private veiligheid zijn niet altijd even duidelijk, daarom zetten we alles even op een rijtje.

Handige tips

Evenementen zorgen ervoor dat Antwerpen een bruisende stad is en blijft. Een activiteit organiseren kost tijd en moeite, maar dat mag u niet weerhouden om er aan te beginnen. Om het werk alvast wat te vergemakkelijken, bundelde de stad handige info:

 • een draaiboek voor een concert, tentoonstelling, wandelzoektocht…
 • meer info over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van uw evenement

Tarief

 • Voor een evenement in de openlucht zijn verschillende verzekeringen en vergoedingen verplicht.
 • Vindt uw actie of evenement binnen plaats? Vraag dan de eigenaar of de locatie voldoet aan de voorschriften van brandveiligheid en bekijk of hierover een bepaling is opgenomen in het huurcontract.
 • Als u een deel van het openbaar domein inneemt voor evenementen en manifestaties, betaalt u een retributie (.pdf)

Een overzicht van kosten en verzekeringen.

Contact

Neem contact op met uw districtshuis.

Delen

Thema's