Verkopen op of langs de openbare weg

Wil u een kraam of foodtruck uitbaten op of langs de openbare weg? Vraag dan een standplaats ambulante handel aan bij stad Antwerpen. Ook een rondrijdende handelaar heeft een toelating nodig. De prijs die u betaalt, hangt af van de gekozen locatie.

Nieuws

Tijdelijke maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er maatregelen worden getroffen om de gezondheid van alle burgers in België te beschermen. Daarom besliste het stadsbestuur om alle standplaatsen ambulante handel in de stad Antwerpen (inclusief de districten) op te schorten vanaf zaterdag 28 maart 2020 tot en met 19 april 2020.

De stad besliste om de retributie op standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein voor het tweede  kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen. Als u als ambulante handelaar verplicht werd te sluiten, krijgt u een terugbetaling van uw factuur van kwartaal 2. U hoeft hiervoor zelf niets te doen of aan te vragen. U krijgt automatisch een creditnota voor de facturen van kwartaal 2 toegestuurd. Meer informatie en een overzicht van de steunmaatregelen vindt u hier.

Wijziging tarieven standgeld en elektriciteit

Op 21 oktober 2019 keurde de gemeenteraad de wijziging van het retributiereglement voor de standplaatsen ambulante handel en openbare markten goed. De afgelopen jaren werden de tarieven voor het innemen van een standplaats op de openbare weg niet geïndexeerd (indexcijfer der consumptieprijzen), dat is nu wel gebeurd. 

In de loop van november 2019 ontvangt u als ambulante handelaar een factuur voor het eerste semester van 2020 met de aangepaste tarieven. Een overzicht van alle tarieven vindt u terug in het goedgekeurde retributiereglement. Het nieuwe reglement gaat in vanaf 1 januari 2020 en de nieuwe tarieven gelden tot en met 31 december 2022.

Nieuw is dat u als ambulante handelaar binnenkort ook de mogelijkheid heeft om op bepaalde standplaatsen gebruik te maken van de elektriciteitskasten van stad Antwerpen. Een onderneming met een vaste standplaats zal een elektriciteitsaansluiting kunnen aanvragen op voorwaarde dat er op de gevraagde locatie een programmeerbare elektriciteitskast aanwezig is én de onderneming geen openstaande vervallen schulden heeft bij stad Antwerpen. 
De nieuwe elektriciteitstarieven werden gelijkgesteld met de tarieven van de kermissen, openbare markten en evenementen. Stad Antwerpen kiest voor een tarief dat kostendekkend is voor de dagprijzen én dat gelijk is voor alle ambulante handelaars. Vanaf januari 2020 bedraagt de dagprijs per aangesloten eenheid 8 euro voor een gewone aansluiting en 24 euro voor een zware aansluiting.

Zodra alle afspraken hieromtrent duidelijk zijn, vindt u hier meer informatie over de mogelijkheden voor zo'n elektriciteitsabonnement.

Abonnement standplaats ambulante handel

Wil u precies weten welke standplaatsen mogelijk zijn en wat daarvoor de retributie is, vraag dan een preadvies bij Bedrijvenloket.

1. Aanvraag nieuwe standplaats

  • Abonnement vaste standplaats: wie op één of meerdere locaties in Antwerpen op vaste tijdstippen een kraam of foodtruck wil uitbaten, vraagt per locatie een vaste standplaats ambulante handel aan. U krijgt een toelating voor de aangevraagde duur met een maximum van 1 jaar, die stilzwijgend verlengd wordt.
  • Inname losse standplaats: een onderneming kan maximaal 10 keer per jaar een losse standplaats innemen, telkens voor één dag.
  • Abonnement standplaats bloemenverkoop Allerheiligen: in de onmiddellijke nabijheid van de begraafplaatsen loopt jaarlijks, van 29 oktober tot en met 1 november, de bloemenverkoop.
  • Abonnement verkoop op rondtrekkende wijze: verkoop op rondtrekkende wijze kenmerkt zich doordat de verkoper geen vaste standplaats inneemt. Een rondtrekkende handelaar is voortdurend in beweging en mag enkel stoppen voor de tijd die strikt nodig is voor de verkoop.

Omwille van de coronacrisis kan u tijdelijk geen aanvraag indienen.

Een volledige beschrijving van de aanvraagprocedure vindt u in het reglement ambulante handel (.pdf).

We nemen een aanvraag in behandeling vanaf het moment dat het dossier helemaal volledig is, met alle vereiste documenten. Een standplaats in de binnenstad of een toelating mobiele verkoop kan dan meestal binnen de 5 werkdagen afgeleverd worden. Voor een andere standplaats moeten nog adviezen aangevraagd worden en duurt het zo'n 2 maanden voordat er een beslissing genomen wordt over de toelating.

Waar kan ik (niet) uitbaten?

U kan niet voor elke locatie een aanvraag indienen. In de binnenstad legt het college van burgemeester en schepenen de locaties (.pdf) vast waar ambulante handel wordt toegelaten. Op verschillende plaatsen, zoals in winkelcentra of rond grote voetbalstadions, geldt een leurverbod. In artikels 184 en 403 van de politiecodex vindt u een overzicht van de locaties waarvoor u geen aanvraag kan indienen.

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare locaties in de binnenstad (wit) en de locaties die ingenomen worden door een abonnement (rood).

Een toelating voor verkoop op rondtrekkende wijze is geldig voor het ganse grondgebied van stad Antwerpen, met uitzondering van de door het politiereglement of college verboden zones. Bovendien mag een mobiele handelaar niet langer stilstaan dan de tijd nodig voor de verkoop van zijn product.

Verkopen langs de openbare weg

Wanneer u wil verkopen op een privéterrein grenzend aan het openbaar domein (vb. parking supermarkt), hebt u naast een toestemming van stad Antwerpen ook een toelating van de eigenaar nodig. U hoeft geen retributie aan de stad te betalen voor zulke standplaatsen.

2. Wijziging bestaand abonnement

Beschikt u reeds over een toelating voor een standplaats, dan kan u uw productassortiment, afmetingen kraam of tijdstip van uitbating wijzigen. Bij goedkeuring ontvangt u een aangepaste toelating.

Wijzig uw toelating

3. Opschorting of opzeg

Een handelaar kan in geval van ziekte/ongeval, overmacht of non-activiteit wegens seizoensgebonden verkoop (voor minimaal 1 maand) zijn abonnement opschorten. Een abonnement voor verkoop op rondtrekkende wijze kan niet opgeschort worden.

Het abonnement kan stopgezet worden, ten vroegste vanaf de derde maand na toekenning. Er geldt steeds een opzegtermijn van 30 dagen. In geval van definitieve onmogelijkheid omwille van ziekte/ongeval of overlijden kan de opzeg onmiddellijk ingaan.

Schort of zeg uw standplaats op

4. Overdracht

Een standplaats kan overgedragen worden aan een andere ondernemer. Deze moet ook aan alle voorwaarden van het reglement voldoen.

Vraag een overdracht standplaats aan

Kostprijs

De dagprijs voor een abonnement varieert tussen 11 en 49 euro, afhankelijk van de locatie van de standplaats. Het bedrag wordt per kwartaal afgerekend.

In het retributiereglement (.pdf) worden 4 zones omschreven:

  • Zone A omvat de Via-Sinjoor-as (De Keyserlei, Groenplaats, Grote Markt, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Operaplein, Schoenmarkt, Steenplein, Suikerrui, Teniersplaats) en Park Spoor Noord. Een standplaats in deze zone kost 49€.
  • Zone B omvat enkele bovenlokale pleinen (Gedempte Zuiderdokken, centrale winkel- en toeristische as exclusief Via Sinjoor), officieel beschermde groenzones, toplocaties voor ambulante handel (Eilandje, Theaterplein, Sint-Jansplein), bovenlokale horecakernen en het kernwinkelgebied Centrum Antwerpen. Een standplaats in deze zone kost 38€.
  • Zone C omvat andere bovenlokale straten en pleinen (De Coninckplein), groenzones, lokale horecakernen en kernwinkelgebieden. Een standplaats in deze zone kost 27€.
  • Alle overige straten en pleinen vallen in zone D. Een standplaats in deze zone kost 11€.

Voor de bloemenverkoop Allerheiligen en de verkoop op rondtrekkende wijze gelden specifieke tarieven. In het retributiereglement (.pdf) vindt u alle prijzen.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld u aan op deze website.

Bijzondere standplaatsen

1. Losse standplaats

Indien u slechts enkele keren een standplaats wil uitbaten, kan u een losse standplaats aanvragen voor maximaal 10 keer per jaar. Voor de binnenstad kan u een locatie kiezen uit de door het college vastgelegde locaties, elders kan u zelf een locatie voorstellen.

Omwille van de coronacrisis kan u tijdelijk geen aanvraag indienen.

2. Standplaats voor niet-commerciële verkoop

Wil u met uw vereniging of organisatie occasioneel een standplaats op een openbare weg voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? U kan maximaal 10 keer per jaar een toelating aanvragen en verkrijgen, telkens voor maximaal één dag.

Omwille van de coronacrisis kan u tijdelijk geen aanvraag indienen.

Schenken van alcoholische dranken

Wie als ambulante handelaar ook sterke en/of gegiste dranken wil serveren, heeft naast een toelating voor een standplaats ook een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar uw maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is.

Vraag uw drankvergunning reizende drankslijterij aan

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: omwille van de verhoogde maatregelen naar aanleiding van het Corona-virus kan u enkel na afspraak terecht aan het loket

Delen

Sectoren

Thema's