Verkopen op of langs de openbare weg

Wil u een kraam of foodtruck uitbaten op of langs de openbare weg? Vraag dan een standplaats ambulante handel aan bij stad Antwerpen. Ook een rondrijdende handelaar heeft een toelating nodig. De prijs die u betaalt, hangt af van de gekozen locatie.

Nieuws

Rondrijdende verkoop weer mogelijk

Het Overlegcomité besliste dat ambulante handel met een vaste standplaats én rondrijdende verkoop van voedingswaren (ijskar) weer kan plaatsvinden, met uitzondering van de exclusieve verkoop van alcohol die verboden blijft. U dient rekening te houden met de veiligheidsafstand van 1.5 meter en respecteer steeds de hygiënemaatregelen. Meer informatie om uzelf en uw klanten te beschermen leest u hier.

Abonnement standplaats ambulante handel

Wil u precies weten welke standplaatsen mogelijk zijn en wat daarvoor de retributie is, vraag dan een preadvies bij Bedrijvenloket.

1. Aanvraag nieuwe standplaats

  • Abonnement vaste standplaats: wie op één of meerdere locaties in Antwerpen op vaste tijdstippen een kraam of foodtruck wil uitbaten, vraagt per locatie een vaste standplaats ambulante handel aan. U krijgt een toelating voor de aangevraagde duur met een maximum van 1 jaar, die stilzwijgend verlengd wordt.
  • Inname losse standplaats: een onderneming kan maximaal 10 keer per jaar een losse standplaats innemen, telkens voor één dag.
  • Abonnement standplaats bloemenverkoop Allerheiligen: in de onmiddellijke nabijheid van de begraafplaatsen loopt jaarlijks, van 29 oktober tot en met 1 november, de bloemenverkoop.
  • Abonnement verkoop op rondtrekkende wijze: verkoop op rondtrekkende wijze kenmerkt zich doordat de verkoper geen vaste standplaats inneemt. Een rondtrekkende handelaar is voortdurend in beweging en mag enkel stoppen voor de tijd die strikt nodig is voor de verkoop.

Vraag uw standplaats ambulante handel aan

Een volledige beschrijving van de aanvraagprocedure vindt u in het reglement ambulante handel (.pdf).

We nemen een aanvraag in behandeling vanaf het moment dat het dossier helemaal volledig is, met alle vereiste documenten. Een standplaats in de binnenstad of een toelating mobiele verkoop kan dan meestal binnen de 5 werkdagen afgeleverd worden. Indien u elektriciteit aanvraagt (niet mogelijk op alle standplaatsen), verlengt dit de behandelperiode met 6 weken. Voor een andere standplaats moeten nog adviezen aangevraagd worden en duurt het ongeveer 2 maanden voordat er een beslissing genomen wordt over de toelating.

Waar kan ik (niet) uitbaten?

U kan niet voor elke locatie een aanvraag indienen. In de binnenstad legt het college van burgemeester en schepenen de locaties (.pdf) vast waar ambulante handel wordt toegelaten. Op verschillende plaatsen, zoals in winkelcentra of rond grote voetbalstadions, geldt een leurverbod. In artikels 184 en 403 van de politiecodex vindt u een overzicht van de locaties waarvoor u geen aanvraag kan indienen.

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare locaties in de binnenstad (wit) en de locaties die ingenomen worden door een abonnement (rood).

Een toelating voor verkoop op rondtrekkende wijze is geldig voor het ganse grondgebied van stad Antwerpen, met uitzondering van de door het politiereglement of college verboden zones. Bovendien mag een mobiele handelaar niet langer stilstaan dan de tijd nodig voor de verkoop van zijn product.

Verkopen langs de openbare weg

Wanneer u wil verkopen op een privéterrein grenzend aan het openbaar domein (vb. parking supermarkt), hebt u naast een toestemming van stad Antwerpen ook een toelating van de eigenaar nodig. U hoeft geen retributie aan de stad te betalen voor zulke standplaatsen.

2. Wijziging bestaand abonnement

Beschikt u reeds over een toelating voor een standplaats, dan kan u uw productassortiment, afmetingen kraam of tijdstip van uitbating wijzigen. Bij goedkeuring ontvangt u een aangepaste toelating.

Wijzig uw toelating

3. Opschorting of opzeg

Een handelaar kan in geval van ziekte/ongeval, overmacht of non-activiteit wegens seizoensgebonden verkoop (voor minimaal 1 maand) zijn abonnement opschorten. Een abonnement voor verkoop op rondtrekkende wijze kan niet opgeschort worden.

Het abonnement kan stopgezet worden, ten vroegste vanaf de derde maand na toekenning. Er geldt steeds een opzegtermijn van 30 dagen. In geval van definitieve onmogelijkheid omwille van ziekte/ongeval of overlijden kan de opzeg onmiddellijk ingaan.

Schort of zeg uw standplaats op

4. Overdracht

Een standplaats kan overgedragen worden aan een andere ondernemer. Deze moet ook aan alle voorwaarden van het reglement voldoen.

Vraag een overdracht standplaats aan

Kostprijs

De dagprijs voor een abonnement varieert tussen 11 en 49 euro, afhankelijk van de locatie van de standplaats. Het bedrag wordt per kwartaal afgerekend.

In het retributiereglement (.pdf) worden 4 zones omschreven:

  • Zone A omvat de Via-Sinjoor-as (De Keyserlei, Groenplaats, Grote Markt, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Operaplein, Schoenmarkt, Steenplein, Suikerrui, Teniersplaats) en Park Spoor Noord. Een standplaats in deze zone kost 49€.
  • Zone B omvat enkele bovenlokale pleinen (Gedempte Zuiderdokken, centrale winkel- en toeristische as exclusief Via Sinjoor), officieel beschermde groenzones, toplocaties voor ambulante handel (Eilandje, Theaterplein, Sint-Jansplein), bovenlokale horecakernen en het kernwinkelgebied Centrum Antwerpen. Een standplaats in deze zone kost 38€.
  • Zone C omvat andere bovenlokale straten en pleinen (De Coninckplein), groenzones, lokale horecakernen en kernwinkelgebieden. Een standplaats in deze zone kost 27€.
  • Alle overige straten en pleinen vallen in zone D. Een standplaats in deze zone kost 11€.

Voor de bloemenverkoop Allerheiligen en de verkoop op rondtrekkende wijze gelden specifieke tarieven. In het retributiereglement (.pdf) vindt u alle prijzen.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld u aan op deze website.

Bijzondere standplaatsen

1. Losse standplaats

Indien u slechts enkele keren een standplaats wil uitbaten, kan u een losse standplaats aanvragen voor maximaal 10 keer per jaar. Voor de binnenstad kan u een locatie kiezen uit de door het college vastgelegde locaties, elders kan u zelf een locatie voorstellen.

Vraag een losse standplaats aan

2. Standplaats voor niet-commerciële verkoop

Wil u met uw vereniging of organisatie occasioneel een standplaats op een openbare weg voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? U kan maximaal 10 keer per jaar een toelating aanvragen en verkrijgen, telkens voor maximaal één dag.

Vraag een toelating niet-commerciële verkoop aan

Schenken van alcoholische dranken

Wie als ambulante handelaar ook sterke en/of gegiste dranken wil serveren, heeft naast een toelating voor een standplaats ook een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar uw maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is.

Vraag uw drankvergunning reizende drankslijterij aan

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.

Delen

Sectoren

Thema's