Belasting op een uitbatingsvergunning en wedkantoren

U betaalt een belasting indien u een uitbatingsvergunning krijgt voor uw zaak of indien u al een uitbatingsvergunning heeft. 

Wat?

Bepaalde handelszaken in Antwerpen dienen over een uitbatingsvergunning te beschikken.

Voor alle uitbatingen met een uitbatingsvergunning, behalve wedkantoren en seksinrichtingen waar pornografische vertoningen plaatsvinden gelden volgende bepalingen:

 • Voor de afgifte van deze uitbatingsvergunning betaalt u een éénmalige belasting van 6.000 EUR.
 • Deze belasting is van toepassing op elke vergunning uitgereikt vanaf 1 januari 2015, ongeacht de concrete datum van uitreiking.
 • Indien u al een uitbatingsvergunning heeft, betaalt u een jaarlijkse belasting van 1.500 EUR.
 • De jaarlijkse belasting is van toepassing indien u over een uitbatingsvergunning beschikt op 1 januari van het aanslagjaar.
 • De belasting is ondeelbaar. Dit betekent dat er geen vermindering is wanneer de vergunning vervalt of wordt ingetrokken in de loop van het jaar.

Voor seksinrichtingen waar pornografische vertoningen plaatsvinden:

 • Voor de afgifte van deze uitbatingsvergunning betaalt u een éénmalige belasting van 6.000 EUR.
 • Deze belasting is van toepassing op elke vergunning uitgereikt vanaf 1 januari 2020, ongeacht de concrete datum van uitreiking.
 • Indien u al een uitbatingsvergunning heeft, betaalt u een jaarlijkse belasting van 1.500 EUR.
 • De jaarlijkse belasting is van toepassing indien u over een uitbatingsvergunning beschikt op 1 januari van het aanslagjaar.
 • Indien er commerciële seksuele handelingen wordt aangeboden in de seksinrichting, bedraagt de belasting jaarlijks 3.000 EUR voor het hebben van uitbatingsvergunning op 1 januari van het aanslagjaar
 • Indien er private afwerkruimten aanwezig zijn, bedraagt de belasting op deze ruimten jaarlijks 3.000 EUR per private afwerkruimte.
 • De belasting is ondeelbaar. Dit betekent dat er geen vermindering is wanneer de vergunning vervalt of wordt ingetrokken in de loop van het jaar.

Voor wedkantoren:

 • Voor de uitbating van een wedkantoor betaalt u een jaarlijkse belasting.
 • Deze belasting bedraagt 62 EUR per maand bedrijvigheid of per gedeelte ervan.

Wie betaalt de belasting?

Voor alle uitbatingen, behalve wedkantoren:

 • De eenmalige belasting op afgifte van de vergunning is verschuldigd door de natuurlijke of  rechtspersoon op wiens naam de vergunning wordt afgeleverd.
 • De jaarlijkse belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning op 1 januari van het aanslagjaar.

Voor wedkantoren:

 • De belasting is verschuldigd door de uitbater van het wedkantoor. 

Hoe betalen?

U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.

U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Vragen over pandcontrole

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden? Mail pandcontrole@antwerpen.be of bel 03/338 68 51. 

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen