Belasting op huis-aan-huisreclame

Voor het huis aan huis verspreiden van reclamebladen of gelijkaardige producten is een belasting verschuldigd aan stad Antwerpen.

Delen