Belasting op rendez-voushuizen

Voor elke kamer of plaats die dienst doet als rendez-voushuis moet u een belasting betalen aan stad Antwerpen. Het gaat om kamers die ter beschikking worden gesteld voor een intieme ontmoeting zonder dat het de bedoeling is er te overnachten.

Wie betaalt de belasting?

  • De eigenaar is belastingplichtige als de gevel van het rendez-voushuis verwijst naar de kamer(s) voor intieme ontmoeting. De verwijzing kan een vitrine, verlichting of vermelding zijn.
  • In alle andere gevallen is de exploitant de belastingplichtige.

Aangifteplicht

  • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht. U geeft dus zelf aan hoeveel kamers of plaatsen dienst doen als rendez-voushuis.
  • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
  • Heeft u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf de aangifte, ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar.
  • Als u geen correcte aangifte doet binnen de termijn bepaald in artikel 6.1 van het reglement (pdf)  kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
  • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

De belasting bedraagt 3000 euro per kamer of plaats.

Hoe betalen?

Jaarlijks ontvangt u van stad Antwerpen een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier waarmee de belasting betaald kan worden.
U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Starten of stoppen?

Start u met de uitbating van een rendez-voushuis? Meld dit schriftelijk aan de dienst financiën van de stad, ten laatste 14 dagen na de opening ervan. Ook het stopzetten van de uitbating meldt u schriftelijk.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren