Bezwaar indienen tegen belasting

Gaat u niet akkoord met de belasting die u moet betalen, dan kan u een bezwaar indienen.

Delen