Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing

De stad Antwerpen heft 20 gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing. De milieuheffing wordt geïnd door OVAM op basis van het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen.

Delen