Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Stad Antwerpen heft 850 opcentiemen op de onroerende voorheffing die u voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 betaalt.

Wat is onroerdende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een Vlaamse belasting op onroerende goederen. Dit kunnen gronden, gebouwen of sommige soorten bedrijfsuitrusting (materieel en outillage) zijn. Het is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van onroerende goederen.

De federale belastingsadministratie bepaalt het kadastraal inkomen, de Vlaamse belastingdienst verwerkt de dossiers.

De ingebruikname van het onroerend goed dient binnen de maand na de beëindiging van de bouwwerken gemeld te worden aan FOD Financiën via formulier 43B.

Wat zijn opcentiemen?

Een gedeelte van de onroerende voorheffing is bestemd voor het Vlaams Gewest. Het andere gedeelte, de opcentiemen, is bestemd voor de provincie en de gemeente. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 heft de stad Antwerpen 850 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Contactgegevens

Delen