Kinderopvang (buitenschools) voor kleuters

De stad Antwerpen wil een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang garanderen voor alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In het bijzonder voor kleuters moeten er meer kwalitatieve en beter betaalbare opvangplaatsen zijn. Biedt u tijdens de schoolvakanties opvang aan voor kleuters? Dan kunt u een toelage per gerealiseerde opvangdag ontvangen van stad Antwerpen.

Zowel aanbieders van vakantieopvang als organisatoren van voorschoolse kinderopvang die in de vakanties hun aanbod willen uitbreiden, kunnen een aanvraag indienen voor deze toelage. Zo worden de vrije opvangplaatsen tijdens vakantieperiodes in de voorschoolse gezins- en groepsopvang optimaal benut en wordt een lokale spreiding van het vakantieaanbod volop gestimuleerd.

Met deze toelage wil de stad zowel de ouders ondersteunen, door het invoeren van een maximale ouderbijdrage en een sociaal tarief, als de opvanginitiatieven, door hen te ondersteunen in het aanbieden van betaalbare opvang.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Registreer uw organisatie of kinderdagverblijf op kinderopvang.csjdatabank.be.
  Klik op 'registreer hier'.
  Registreer als organisatie.
  U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  Vanaf nu heeft u toegang tot de aanvraag toelage vakantieopvang voor kinderen tussen 2,5 en 6 jaar.
 3. Vraag de vakantietoelage aan.
 4. Nadat u de stavingsdocumenten bezorgt met de gerealiseerde opvangdagen wordt de toelage uitbetaald.

Voorwaarden

 • U organiseert opvang tijdens de schoolvakanties in stad Antwerpen.
 • U biedt minimaal 8 uur opvang aan per dag
 • U organiseert minimaal 4 weken vakantieopvang op jaarbasis (van maandag tot en met vrijdag)
 • De maximum dagprijs voor ouders is 14 euro per opvangdag, alle kosten inbegrepen (7 euro voor ouders die recht hebben op sociaal tarief).

Lees het volledige reglement (.pdf).

Hoe wordt de toelage berekend?

Met de toelage wil de stad Antwerpen aanbieders van vakantieopvang voor kleuters die hiervoor niet gesubsidieerd worden ondersteunen om dit aanbod kwalitatief en betaalbaar voor ouders te kunnen aanbieden.

Het bedrag van de toelage bedraagt 7 euro per gerealiseerde opvangdag of 14 euro per gerealiseerde opvangdag indien de ouders recht hebben op sociaal tarief.
De maximum dagprijs voor ouders is 14 euro per opvangdag of 7 euro voor ouders die recht hebben op sociaal tarief.

Info voor ouders

Een organisator van vakantieopvang voor kleuters die de toelage aanvraagt mag u maximum 14 euro per opvangdag (alle kosten inbegrepen) of 7 euro per opvangdag (alle kosten inbegrepen) indien u recht heeft op sociaal tarief aanrekenen.
De opvangprijs moet vermeld staan in het huishoudelijk reglement van de vakantieopvang en in de schriftelijke overeenkomst die u afsluit met de organisator.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 33 40

Delen

Sectoren