Toelage voor innovatieve werkvloeren met sociale economie

Ben je zaakvoerder in een sociaal economiebedrijf of een onderneming? Werk je samen aan een innovatief project dat de doorstroom van werknemers uit de sociale economie naar de reguliere economie bevordert? Ondek hier of je in aanmerking komt voor deze toelage van stad Antwerpen.

Projecten die tewerkstelling verhogen, door

 • innovatieve diensten aan te bieden,
 • nieuwe markten aan te spreken,
 • de capaciteit van het bedrijf uit te breiden of te heroriënteren,
 • door implementatie van toepassingen die het bedrijfsmanagement in functie van doorstroom verbeteren.

Kosten die gesubsidieerd worden, zijn

 • personeels- en werkingskosten voor de realisatie
 • werkingskosten voor de ontwikkeling en implementatie
 • overhead voor de ontwikkeling en implementatie

  De stad biedt ondersteuning tijdens het voortraject van het innovatieproject of tijdens de implementatie ervan.

  • Voortraject

  Tijdens het voortraject stel jij als ondernemer een innovatieteam samen en werk je een business- en financieel plan uit. Je vertrekt van een business opportuniteit of een problematiek op de werkvloer en bedenkt een innovatiemethodiek of –structuur die kan geïmplementeerd worden.

  Ken je geen experten die je hierbij kunnen helpen? De stad kan je samenbrengen met creatieve experten via ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Deze experten zijn ijzersterk in systeemdenken en reiken innovatieve denkwijzen aan.

  Dit traject maakt kans op financiële steun van max. €20.000.

  • Implementatietraject

  Tijdens het implementatietraject werk je je businessplan uit. Je rolt de vernieuwende dienst of productielijn op de werkvloer uit. Je realiseert minimaal een test-productielijn, een prototype of een testzone met digitale toepassingen op de werkvloer.

  Dit traject maakt kans op financiële steun van max. €60.000.

  Timing aanvraag

  Projecten kunnen gefaseerd ingediend worden tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2023.

  Voor wie? 

  • Je bent een onderneming met sociaal engagement of een regulier bedrijf? 
  • Je bent een sectororganisatie of een kennisinstelling die voor dit project een partnerschap vormt met een sociale onderneming?
  • Het voortraject heeft een maximale looptijd van 6 maanden, de implementatie maximum 12 maanden.

  Hoe aanvragen?

  Heb je moeilijkheden om de inhoud van dit rapport goed te begrijpen? Mail naar socialeeconomie@antwerpen.be. Intussen werken wij verder aan een goed leesbaar bestand.

   

  Contactgegevens

  Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

  Delen

  Sectoren