Toelage handelaarsvereniging

Organiseert uw handelaarsvereniging een actie ter promotie van uw winkelgebied? Dan kan u een premie aanvragen voor de organisatie ervan. 

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Kleinschalige initiatieven

 • U wil samen met enkele andere handelaars een handelaarsvereniging oprichten (feitelijke vereniging of vzw).
  De toelage kan gebruikt worden voor opstartkosten zoals oprichtingsdocumenten opmaken, leden werven of eerste bijeenkomsten organiseren (huur zaaltje, catering...).
 • Uw handelaarsvereniging wil het interne netwerk versterken.
  De toelage kan onder meer gebruikt worden voor de ledenadministratie, om een ledenbijeenkomst te organiseren of om nieuwe leden te werven.
 • Lees het volledige reglement (.pdf).

Stad Antwerpen betaalt tot 50% van de gemaakte kosten terug met een maximum van 500 euro.

Grootschalige initiatieven

Voorwaarden:

 • U promoot stad Antwerpen als ondernemende stad of als aantrekkelijke winkel- en horecastad.
 • U versterkt de samenwerking tussen handelaars onderling of met andere partners.
 • U heeft een duidelijke commerciële doelstelling.
 • U promoot de desbetreffende commerciële kern als geheel.
 • Uw initiatief richt zich op een breed consumentenpubliek.
 • Lees het volledige reglement (.pdf).

Stad Antwerpen betaalt tot 50% van de gemaakte kosten terug met een maximum per kalenderjaar van 5.000 euro per handelaarsvereniging. 

Aan u de keuze:

 • u organiseert een eenmalige actie en vraagt de maximale toelage van 5.000 euro aan
 • u organiseert meerdere acties per jaar, waarbij u per activiteit maximaal 50% van de gemaakte kosten kan terugkrijgen. Gespreid over het jaar is de terugbetaling van de 50% geplafonneerd tot een maximaal bedrag van 5.000 euro. 

Samengevat

Stad Antwerpen betaalt tot 50% van de gemaakte kosten terug met een maximum per kalenderjaar van 5.500 euro per handelaarsvereniging. Dit om te verzekeren dat elke handelaarsvereniging minstens een grootschalig en een kleinschalig initiatief kan organiseren.

Hoe aanvragen?

Dien uw aanvraag in

Contact

Detailhandel en horeca
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 03 338 65 86
detailhandel.horeca@antwerpen.be

Delen

Thema's