Toelage handelaarsvereniging wegenwerken

Organiseert uw handelaarsvereniging een actie ter promotie van uw winkelgebied tijdens of vlak voor de start van wegenwerken? Dan kan u een premie aanvragen voor de organisatie ervan. 

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Voorwaarden:

  • Uw initiatief vindt plaats tijdens of ter voorbereiding van wegenwerken. (*)
  • De wegenwerken duren minstens 60 achtereenvolgende dagen.
  • U promoot stad Antwerpen als ondernemende stad of als aantrekkelijke winkel- en horecastad.
  • U versterkt de samenwerking tussen handelaars onderling of met andere partners.
  • U heeft een duidelijke commerciële doelstelling.
  • Uw initiatief richt zich op een breed consumentenpubliek.
  • Lees het volledige reglement (.pdf).

(*) Voorbereidende of informerende acties zijn mogelijk vanaf 30 dagen voor de start van de wegenwerken. Openingsacties zijn mogelijk tot 6 maanden na het einde van de wegenwerken.

Stad Antwerpen betaalt tot 75% van de gemaakte kosten terug met een maximum van 15.000 euro per jaar. Aan u de keuze:

  • U organiseert een eenmalige actie en vraagt de maximale toelage van 15.000 euro aan.
  • U organiseert meerdere acties per jaar, waarbij u per activiteit maximaal 75% van de gemaakte kosten kan terugkrijgen.

Hoe aanvragen?

In het reglement (.pdf) leest u de voorwaarden om de premie aan te vragen.

Toelage aanvragen voor uw handelaarsvereniging tijdens wegenwerken

Contactgegevens

Delen

Sectoren