Wettelijke sluitingstijden voor winkels

Naar aanleiding van de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er aangepaste sluitingstijden. Alle informatie hierover leest u hier.

Winkels zijn gebonden aan wettelijk bepaalde sluitingsuren. Zo moet uw zaak dagelijks gesloten zijn voor 5 uur ‘s morgens en na 20 uur ‘s avonds. U moet ook wekelijks een rustdag houden.

Voor wie geldt de sluitingstijd?

De wettelijke sluitingstijden gelden enkel voor winkels. De wetgeving geldt niet

 • voor horecazaken en diensten zoals kappers.
 • voor krantenwinkels en winkels in stations (die mogen 24 uur per dag en 7 dagen per week open zijn).
 • voor winkels in het toeristisch centrum. Daar geldt een aangepaste regeling (zie onderaan).
 • voor groothandels (=ondernemingen die niet rechtstreeks aan particulieren verkopen).

Wanneer moet uw winkel sluiten?

In België mogen winkels enkel geopend zijn tussen 5 uur ‘s morgens en 20 uur ‘s avonds.

Hierop bestaat een uitzondering die geldt voor alle winkels. Uw zaak mag geopend zijn tot 21 uur:

 • op vrijdag
 • op een werkdag voor een wettelijke feestdag
 • op zaterdag voor een wettelijke feestdag die op maandag valt

Sommige winkeltypes wijken af van de algemene sluitingsuren:

 • nachtwinkels moeten sluiten tussen 7 en 18 uur.
 • telecommunicatiewinkels (belwinkels) mogen nooit tussen 20 en 5 uur open zijn.

Wekelijkse rustdag

Iedere handelszaak moet wekelijks een rustdag houden. De zaak moet dan 24 uur ononderbroken gesloten zijn. De rustdag begint om 5 uur of 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag.

De overheid gaat ervan uit dat deze wekelijkse rustdag op zondag wordt genomen. Kiest u voor een andere rustdag? Dan moet u de gekozen dag en het aanvangsuur duidelijk uithangen. De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Afwijking aanvragen

Jaarlijks bevraagt het Bedrijvenloket alle winkeliersverenigingen over gewenste afwijkingen voor het volgende jaar. Op basis daarvan legt het college koopdagen of -avonden vast.

Daarnaast kan uw winkeliersvereniging een afwijking aanvragen op de wettelijke sluitingstijden voor activiteiten zoals een braderij, jaarmarkt of avondmarkt.

Voorwaarden

 • De afwijking geldt voor een bepaald district of de hele stad.
 • U vraagt minstens 3 weken vooraf deze afwijking aan.
 • Er worden maximaal 15 afwijkingen per jaar toegestaan per postcode (9 stadsbreed en 6 per postcode).

Hoe aanvragen?

 • Enkel een winkeliersvereniging of een groep handelaars kan een aanvraag indienen.
 • Vermeld naam en datum van de activiteiten waarvoor een afwijking wordt gevraagd.
 • Geef een lijst van straten waar de vermelde activiteiten zullen plaatsvinden.

Vraag een afwijking op de sluitingstijden aan

Erkenning als toeristisch centrum

Een gedeelte van stad Antwerpen is erkend als toeristisch centrum. In deze afgebakende zone moeten winkels geen wekelijkse sluitingsdag meer voorzien.

In deze zone mogen de winkels steeds geopend zijn tussen 5 uur 's morgens en 21 uur 's avonds.

Op bepaalde dagen mag uw zaak geopend zijn tot 22 uur 's avonds:

 • op vrijdag.
 • op een dag voorafgaand aan een wettelijke feestdag, behalve als de wettelijke feestdag op maandag valt.
 • op de zaterdag voorafgaand aan een wettelijke feestdag die op maandag valt.

Bijvoorbeeld:

 • De wettelijke feestdag van O.L.V. Hemelvaart valt op maandag 15 augustus. Dan mag uw winkel geopend zijn tot 22 uur op zaterdag 13 augustus.
  Op zondag mag uw winkel geopend zijn tot 21 uur.
 • De wettelijke feestdag allerheiligen valt op dinsdag 1 november. Dan mag uw winkel geopend zijn tot 22 uur op maandag 31 oktober.

Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om uitzonderingen op de verplichte sluitingsuren toe te laten, zoals bijvoorbeeld voor winkelavonden of jaarmarkten georganiseerd door plaatselijke handelaars(verenigingen). Dit kan u aanvragen via bovenstaande link.

Contactgegevens

Tel: 
03 338 66 88

Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur

 

Delen

Thema's