Berekening einddatum van het traject (artikel 60, §7)?

De duur van een werkervaringstraject (artikel 60, § 7) hangt af van de leeftijd van de werkervaringsklant. Meestal eindigt een sociale tewerkstelling na 1, 1,5 of 2 jaar.

Arbeidsdagen en gelijkgestelde afwezigheden

Voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) tellen alleen arbeidsdagen waarop sociale zekerheid is ingehouden.

Deze dagen zijn gelijkgesteld met arbeidsdagen:

 • ziektedagen met gewaarborgd loon
 • ziektedagen betaald door de mutualiteit
 • betaalde vakantiedagen
 • tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie, betaald door de RVA
 • dienstvrijstelling
 • omstandigheidsverlof

Andere afwezigheden

Deze afwezigheden tellen niet mee als gepresteerde arbeidsdagen en verlengen de werkervaring:

 • onwettige afwezigheid
 • onbetaalde vakantie
 • schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • volledig onbetaalde ziektedagen
 • tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie, niet betaald door de RVA

Berekening einddatum

info.werkervaringsklant controleert vier maanden en een maand voor de vermoedelijke einddatum de aan- en afwezigheden van de werkervaringsklant. Dan berekent de dienst een voorlopige einddatum van de werkervaring.

Enkele dagen voor die voorlopige einddatum, berekent de dienst de definitieve einddatum. Een medewerker brengt je in de laatste werkweek  daarvan op de hoogte via mail.

Delen