Hoe verloopt de begeleiding?

Tijdens het werkervaringstraject ondersteunt de begeleider jou en de werkervaringsklant. Die begeleiding is altijd op maat. Onze werkervaringsklanten hebben nood aan ondersteuning, opvolging en coaching. Zo kunnen zij groeien en beter voldoen aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt. De doelstelling is dan ook om een duurzame tewerkstelling tijdens of na de sociale tewerkstelling te verwerven.

Begeleiding van de werkervaringsklant

 

1. Begeleiding tijdens de tewerkstelling artikel 60

De begeleider:

 • focust op het functioneren van de werkervaringsklant 
 • bezoekt regelmatig de werkvloer, plant evaluatiegesprekken in en volgt het werkervaringstraject op
 • ondersteunt de werknemer en adviseert hem
 • bemiddelt tussen jou en de werkervaringsklant
 • bepaalt de vormingsbehoefte samen met jou en de werkervaringsklant
   

2. Begeleiding bij doorstroom naar een duurzame job

Met een werkervaringstraject artikel 60 doet de werkervaringsklant specifieke werkervaring op die zijn kansen verhoogt om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Je leest meer over die doorstroom bij het thema 'einde traject'.
 

3. Maatschappelijke begeleiding

De begeleider

 • ondersteunt de werkervaringsklant bij persoonlijke problemen en vragen over o.a. huisvesting, kinderbijslag, kinderopvang , budget,...
 • werkt aan een verhoogde zelfredzaamheid van de werkervaringsklant
 • verwijst de werkervaringsklant door naar de juiste hulpverlening

 

 

Begeleiding van de werkervaringsplaats

De begeleider:

 • maakt je samen met de Werkgeverscel wegwijs in de samenwerking met Stad Antwerpen
 • informeert en adviseert je over het verloop, de verwachtingen en de voorwaarden van een werkervaringstraject
 • bemiddelt tussen jou en de werkervaringsklant wanneer dat nodig is

Wat verwachten we van jou als werkgever?

 • Je begeleidt en ondersteunt de werkervaringsklant bij zijn taken op de werkvloer.
 • Je volgt de uitvoering van de taken op en stuurt bij als dat nodig is.
 • Je versterkt mee de werkervaringsklant zodat deze op het einde van het traject een duurzame job kan vinden. Je biedt voldoende groeikansen aan doorheen het traject.
 • Je staat in voor de veiligheid en zorgt voor gepaste werkkledij en beschermend materiaal.
 • Je registreert tijdig aan- en afwezigheden en vormingsuren.
 • Voor elke werkervaringsklant ga je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan.
 • Na een positieve eindevaluatie hopen we dat de werknemer bij jou aan de slag kan blijven.
   

Hoe gebeurt de begeleiding?

Minstens 1 keer per maand heeft de begeleider een begeleidingsgesprek met de werkervaringsklant. Die gesprekken vinden plaats tijdens de werkuren binnen een aparte ruimte op de werkervaringsplaats. 

Een werkbezoek kan op maar van de werkervaringsklant vervangen worden door een digitaal contact.

De begeleider plant het begeleidingsgesprek in na overleg met jou. De frequentie van de bezoeken hangt af van de werkervaringsklant, de plaats en de begeleiding op de werkvloer.

Daarnaast plant de begeleider op afgesproken momenten een evaluatiegesprek in. Op dit gesprek zijn alle betrokken partijen aanwezig: de werkervaringsklant, de begeleider en jij, de werkgever.

Heb je nood aan een extra gesprek?
Of heeft je werkervaringsklant nood aan een extra gesprek?
Contacteer dan de begeleider.
 

Delen